Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre desigualtat social (LL2020_5)

-

L’Observatori Social de ”la Caixa” obre una convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre desigualtat a Espanya.

Es finançaran un màxim de 10 projectes, amb una aportació màxima de 10.000 euros per a cada projecte.
 

BUSQUEM:

 • Projectes de recerca, originals i de base quantitativa, els resultats dels quals permetin avançar cap a un nou pacte social per reduir la desigualtat a Espanya.

 

 OFERIM:

 • Una dotació total de 10.000 euros per projecte. 

 

DEMANEM:

 • Lliurar un informe divulgatiu inèdit de la seva autoria que expliqui els resultats i les conclusions de la recerca. 

 • El termini màxim de lliurament de l’informe serà de 6 mesos, a comptar de la data de comunicació de les propostes seleccionades. 

 • La universitat o el centre de recerca del receptor de l’ajuda haurà de signar un contracte amb la Fundació ”la Caixa”.
   

 QUI S’HI POT PRESENTAR:

 • La convocatòria és oberta a investigadors individuals o equips de recerca de qualsevol nacionalitat que duguin a terme la seva activitat en universitats, centres de recerca o entitats privades sense ànim de lucre dedicades fonamentalment a la recerca i amb seu a Espanya.
   

 CALENDARI:

 • Termini de presentació: les propostes es poden presentar fins a les 14.00 h (hora d’Europa Central) del 7 d’octubre de 2020.

 • Les propostes s’han d’enviar al correu electrònic de l’Observatori Social de ”la Caixa”: observatorisocial@fundaciolacaixa.org.

 • La notificació als seleccionats es farà per mitjà del correu electrònic de contacte de l’investigador principal que s’hagi facilitat en el procés de participació. La informació de la resolució de la convocatòria es publicarà al lloc web de l’Observatori Social de ”la Caixa”. Totes dues comunicacions es faran no més tard del 4 de desembre de 2020.
   

 CONTACTE:DOCUMENTACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA: