Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre l’impacte social de la covid-19 (LL20-1)

-

L’Observatori Social de ”la Caixa” obre una convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre l’impacte social de la covid-19.

Es finançaran un màxim de 5 projectes, amb una aportació de 12.000 euros per a cada projecte.

 

BUSQUEM:

 • Projectes de recerca que permetin obtenir dades sobre l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 en la societat espanyola.

 

 OFERIM:

 • Una dotació de 12.000 euros per a l’investigador o el grup d’investigadors, com a remuneració de la recerca i l’elaboració de l’article.

 

DEMANEM:

 • El beneficiari es compromet a destinar els fons obtinguts a analitzar les dades de l’enquesta objecte de la proposta seleccionada, així com a lliurar un article inèdit de la seva autoria, amb els resultats d’aquesta anàlisi, a l’Observatori Social de ”la Caixa”.
   

 • El termini màxim de lliurament de l’article serà de 6 mesos, a comptar de la data de comunicació de les propostes seleccionades.
   

 • La universitat o el centre de recerca del receptor de l’ajuda haurà de signar un contracte amb la Fundació ”la Caixa”.
   

 QUI S'HI POT PRESENTAR:

 • La convocatòria és oberta a investigadors individuals o equips de recerca de qualsevol nacionalitat que duguin a terme la seva activitat en universitats, centres de recerca o entitats privades sense ànim de lucre dedicades fonamentalment a la recerca i amb seu a Espanya.

 

 CALENDARI:

 • Termini de presentació: les propostes es poden presentar fins a les 14.00 h (hora d’Europa Central) del 3 de juliol del 2020.
   

 • Les propostes s’han d’enviar al correu electrònic de l’Observatori Social de ”la Caixa”.
   

 • La notificació als seleccionats es farà per mitjà del correu electrònic de contacte de l’investigador principal que s’hagi facilitat en el procés de participació. La informació de la resolució de la convocatòria es publicarà al lloc web de l’Observatori Social de ”la Caixa”. Totes dues comunicacions es faran no més tard del 15 de setembre del 2020.

 

 CONTACTE:


DOCUMENTACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA: