Convocatòria per donar suport a projectes de recerca social: formació professional, abandonament escolar i precarietat laboral

-

L’Observatori Social de ”la Caixa” obre una convocatòria per incentivar la recerca en ciències socials i donar suport a recerques originals que aportin llum sobre tres aspectes concrets de la realitat social espanyola: la formació professional, l’abandonament escolar prematur i la precarietat laboral.

El pressupost total de la convocatòria és de 144.000 euros, per a un màxim de 12 projectes.


 

BUSQUEM:

Projectes de recerca quantitativa que es puguin executar en 6 mesos i que tractin sobre els temes següents:

 • Formació professional en el sentit més ampli, és a dir, la relació entre formació, educació i la transició a l’àmbit laboral.

 • Abandonament escolar prematur i implicacions socials o econòmiques d’aquesta problemàtica.

 • Precarietat laboral, incloent-hi el treball temporal o irregular, així com qualsevol recerca relacionada amb l’anomenada gig economy o gig economy.

 

 OFERIM:

La convocatòria ofereix una aportació de 12.000 euros per projecte (incloent-hi impostos, despeses i costos operatius de la universitat o el centre de recerca, si n’hi ha). Es finançaran un màxim de 12 projectes.

 

DEMANEM:

Els beneficiaris d’aquesta ajuda es comprometen al següent:

 • Lliurar un article divulgatiu inèdit que expliqui els resultats i les conclusions de la recerca, que seria publicat a l’Observatori Social.

 • Lliurar un annex que descrigui detalladament la metodologia de la recerca i els aspectes tècnics de l’anàlisi efectuada.

 • Signar un contracte amb la Fundació Bancària ”la Caixa” per plasmar els compromisos que recullen les bases. Aquest contracte se signarà a través de la universitat o el centre de recerca a què estiguin adscrits els beneficiaris.

 

 QUI S'HI POT PRESENTAR:

 • La convocatòria està oberta a investigadors individuals o equips de recerca de qualsevol nacionalitat que duguin a terme la seva activitat en universitats, centres de recerca o entitats privades sense ànim de lucre dedicades fonamentalment a la recerca i amb seu a Espanya.

   

CALENDARI:

 • Termini de presentació: les propostes es poden presentar fins a les 14.00 hores (hora de l’Europa Central) del 4 de novembre de 2019.

 • Les propostes s’han d’enviar a l’adreça electrònica de l’Observatori Social de ”la Caixa”: observatoriosocial@fundacionlacaixa.org.

 • La notificació als seleccionats es farà per mitjà del correu electrònic de contacte de l’investigador principal facilitat en el procés de participació. La informació de la resolució de la convocatòria es publicarà a la pàgina web de l’Observatori Social de ”la Caixa”. Totes dues comunicacions es faran no més tard del 5 de desembre de 2019

 

CONTACTE:

 

DOCUMENTACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA: