Convocatòria de projectes de recerca experimental en ciències socials

-

En memòria del Dr. Rogeli Duocastella

L’Observatori Social de ”la Caixa” obre una convocatòria per donar suport a projectes de recerca en ciències socials basats en experiments de laboratori o de camp.

El pressupost total de la convocatòria és de 150.000 euros. És previst que amb aquesta dotació es puguin finançar entre 10 i 15 projectes, segons les característiques de les propostes presentades.


 

CERQUEM:

 • Experiments nous i originals (és a dir, dissenyats pels mateixos sol·licitants), fets en un termini màxim de 6 mesos (incloent-hi l’elaboració de l’article) que aportin coneixements nous sobre un fenomen o problemàtica social.

 • Temàtiques: necessitats socials actuals a Espanya sobre benestar material, habitatge, mercat laboral, salut o educació.

 

 OFERIM:

 • Els recursos necessaris per a l’execució de l’experiment com ara el pagament d’incentius als participants, l’adquisició de material per a l’experiment, la programació de qüestionaris en línia, el pagament a plataformes per fer enquestes en línia i, en el cas d’experiments de laboratori, els costos de contractació dels serveis del laboratori, independentment de si és propi o extern.

 • Una dotació econòmica de 2.500 euros per a l’investigador o grup d’investigadors, com a remuneració per l’execució de l’experiment i l’elaboració de l’article.

 

 DEMANEM:

 • Els beneficiaris es comprometen a destinar els fons obtinguts a fer un experiment nou objecte de la proposta seleccionada i a analitzar-ne els resultats, com també a lliurar un article inèdit amb els resultats de la recerca a l’Observatori Social de ”la Caixa”.

 •  El termini màxim de lliurament de l’article serà de sis mesos, a comptar des de la data de la comunicació de les propostes seleccionades.

 • La universitat o centre de recerca dels receptors de l’ajuda ha de signar un contracte amb la Fundació Bancària ”la Caixa”.

   

 QUI S'HI POT PRESENTAR:

 • La convocatòria és oberta a investigadors individuals o equips de recerca de qualsevol nacionalitat que duguin a terme la seva activitat en universitats, centres de recerca o entitats privades sense ànim de lucre dedicades fonamentalment a la recerca amb seu a Espanya.
   

CALENDARI

 • Termini de presentació: les propostes es poden presentar fins a les 14:00h del 16 de setembre del 2019.

 • Les propostes s’han d’enviar a l’adreça electrònica de l’Observatori Social de ”la Caixa”:
   observatorisocial@fundaciolacaixa.org

 • La notificació als seleccionats es farà mitjançant l’e-mail de contacte del sol·licitant que s’hagi facilitat en el procés de participació, abans del 20 de novembre del 2019. La notificació general de la resolució de la convocatòria es farà a la pàgina web de l’Observatori Social de ”la Caixa” en un termini màxim d’una setmana a partir d’aquesta data.

 

CONTACTE

 • Per a qualsevol consulta sobre aquesta convocatòria, podeu enviar un missatge a l’adreça electrònica de l’Observatori Social de ”la Caixa”: observatorisocial@fundaciolacaixa.org

 

DOCUMENTACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA