Convocatòria per incentivar la divulgació de la recerca en ciències socials

-

L’Observatori Social de ”la Caixa” obre una convocatòria per donar suport a investigadors socials que tinguin interès a divulgar la seva recerca mitjançant formats gràfics i narratius.

Aquesta convocatòria es proposa desenvolupar fins a cinc narratives infogràfiques que facin llum sobre la realitat social espanyola mitjançant la visualització de dades quantitatives procedents de recerques originals en ciències socials.


 

CERQUEM:

 • Recerques originals que descriguin les necessitats socials actuals a Espanya.

 • Dades quantitatives i actualitzades.

 • Narratives creatives, àgils i directes, susceptibles de tenir el suport de visualitzacions de dades.

 

 OFERIM:

 • Un encàrrec per valor de 3.000 euros.

 • Tot l’acompanyament necessari per plasmar la idea original en un format divulgatiu.

 

 DEMANEM:

 • Que els beneficiaris esdevinguin autors d’un article per a l’Observatori Social. Hauran d’escriure els textos que desenvolupin la narrativa proposada i es comprometen a col·laborar estretament amb l’Observatori Social de ”la Caixa” per convertir la seva proposta en un article inèdit. Aquests articles s’han de lliurar en un termini màxim de 3 mesos i hauran de complir els estàndards de qualitat de l’Observatori.

 • Que els beneficiaris signin un contracte per regular les condicions d’elaboració de l’article i la cessió dels drets d’explotació i transformació. L’Observatori Social de ”la Caixa” es farà càrrec de la producció de l’article final i de la seva difusió.

 

 QUI S'HI POT PRESENTAR:

 • La convocatòria és oberta a investigadors o equips d’investigadors de qualsevol nacionalitat que duguin a terme la seva activitat a Espanya, en universitats, centres de recerca o entitats privades sense ànim de lucre dedicades a la recerca. 
   

CALENDARI

 • Termini de presentació: les propostes es poden presentar fins a les 14:00 h del 18 de juliol del 2019.

 • Les propostes s’han d’enviar a l’adreça electrònica de l’Observatori Social de ”la Caixa”:
   observatorisocial@fundaciolacaixa.org

 • La notificació als seleccionats es farà mitjançant l’e-mail de contacte del sol·licitant que s’hagi facilitat en el procés de participació, no més enllà del 19 de setembre del 2019. La notificació general de la resolució de la convocatòria es farà a la pàgina web de l’Observatori Social de ”la Caixa” en un termini màxim d’una setmana a partir d’aquesta data.

 

CONTACTE

 • Per a qualsevol consulta sobre aquesta convocatòria, podeu enviar un missatge a l’adreça electrònica de l’Observatori Social de ”la Caixa”: observatorisocial@fundaciolacaixa.org

 

DOCUMENTACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA