Convocatòria per donar suport a un projecte d’estudi social basat en una enquesta plurianual

-

L’Observatori Social de ”la Caixa” obre una convocatòria per donar suport a un projecte d’estudi social basat en una enquesta plurianual que permeti d’analitzar un determinat fenomen social i la seva evolució.

Oferim una ajuda per un valor total de fins a 100.000 euros a un únic projecte desenvolupat al llarg dels pròxims quatre anys.


 

BUSQUEM:

 • Un projecte d’estudi social que, mitjançant una enquesta telefònica plurianual feta al llarg dels pròxims quatre anys, aporti una anàlisi nova sobre un fenomen o problemàtica social i l’evolució que té en el temps.

 

 OFERIM:

 • Una dotació inicial de 5.000 euros per a l’investigador o grup d’investigadors per la definició de l’enquesta.

 • Una dotació de 2.000 euros anuals, durant els quatre anys, per a l’investigador o grup d’investigadors per la realització de l’anàlisi anual de les dades i l’elaboració d’un article anual.

 • Els costos de l’enquesta plurianual. La Fundació Bancària ”la Caixa” contractarà la realització de l’enquesta anual a una empresa demoscòpia i n’assumirà el cost íntegrament al llarg dels pròxims quatre anys.

 

 DEMANEM:

 • El beneficiari es compromet a destinar els fons obtinguts a analitzar les dades de l’enquesta objecte de la proposta seleccionada, com també a lliurar un article inèdit escrit per ell mateix, amb els resultats d’aquesta anàlisi en cada fase anual de l’estudi, a l’Observatori Social de ”la Caixa”.

 • El termini màxim per lliurar l’article és de 6 mesos a partir de la data de la comunicació de les propostes seleccionades. El termini per lliurar els altres articles és d’un any, a comptar del lliurament de l’article anterior.

 • La universitat o centre de recerca del receptor de l’ajuda haurà de signar un contracte amb la Fundació Bancària ”la Caixa”. 


   

 QUI S'HI POT PRESENTAR:

 • La convocatòria és oberta a investigadors o equips de recerca de qualsevol nacionalitat que duguin a terme la seva activitat a universitats, centres de recerca o entitats privades sense ànim de lucre dedicades fonamentalment a la recerca i amb seu a Espanya.
   

CALENDARI:

 • Termini de presentació: les propostes es poden presentar fins al 24 d’octubre del 2019 a les 14.00 h (hora d’Europa Central).

 • Les propostes s’han d’enviar a l’adreça electrònica de l’Observatori Social de ”la Caixa”:
   observatorisocial@fundaciolacaixa.org

 • La notificació a la proposta seleccionada es farà mitjançant l’adreça electrònica de contacte de l’investigador principal, facilitada en el procés de sol·licitud. La informació de la resolució de la convocatòria es publicarà a la pàgina web de l’Observatori Social de ”la Caixa”. Aquestes dues comunicacions es faran no més enllà del 28 de novembre de 2019.

 

CONTACTE:

 

DOCUMENTACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA: