Convocatòria per donar suport a un projecte de recerca sobre la «fuga de talents»

-

L’Observatori Social de ”la Caixa” obre una convocatòria per donar suport a un projecte de recerca social que permeti analitzar, mitjançant l’aplicació de tècniques quantitatives, l’efecte net de la «fuga de talents» sobre l’activitat científica del país d’origen.

Oferim una ajuda, a un únic projecte, de 15.000 euros més els costos d’una enquesta en línia.


 

BUSQUEM:

 • Un projecte de recerca social que analitzi els efectes de la diàspora investigadora sobre l’ecosistema científic d’Espanya com a país d’origen.

 

 OFERIM:

 • Una dotació de 15.000 euros per a l’investigador o el grup de recerca per dur a terme l’estudi.

 • Els costos d’una enquesta a becaris. La Fundació Bancària ”la Caixa” contractarà la realització d’una enquesta en línia amb el propòsit de recopilar la informació que la proposta de recerca consideri rellevant a l’efecte de respondre les preguntes plantejades.

 

 DEMANEM:

 • El beneficiari es compromet a destinar els fons obtinguts a la realització de l’estudi objecte de la proposta seleccionada, així com a lliurar un article inèdit amb els resultats de l’estudi, del qual sigui autor, a l’Observatori Social de ”la Caixa”.

 • El termini màxim per al lliurament de l’article és de 6 mesos a partir de la data de comunicació de les propostes seleccionades.

 • La universitat o el centre de recerca del receptor de l’ajuda haurà de signar un contracte amb la Fundació Bancària ”la Caixa”.

   

 QUI S'HI POT PRESENTAR:

 • La convocatòria està oberta a investigadors individuals o equips de recerca de qualsevol nacionalitat que duguin a terme la seva activitat en una universitat, un centre de recerca o una entitat privada sense ànim de lucre dedicada fonamentalment a la recerca.

   

CALENDARI:

 • Termini de presentació: les propostes es poden presentar fins al 10 de desembre del 2019 a les 14.00h (hora d’Europa Central).

 • Les propostes s’han d’enviar a l’adreça electrònica de l’Observatori Social de ”la Caixa”:
  observatorisocial@fundaciolacaixa.org

 • La notificació al seleccionat es farà per mitjà del correu electrònic de contacte de l’investigador principal facilitat en el procés de participació. La informació de la resolució de la convocatòria es publicarà a la pàgina web de l’Observatori Social de ”la Caixa”. Totes dues comunicacions es faran no més tard del 27 de gener de 2020.

 

CONTACTE:

 

DOCUMENTACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA: