Invitació a presentar treballs sobre immigració per l'Observatori Social de ”la Caixa”

-

L’Observatori Social de ”la Caixa” invita els investigadors interessats a divulgar la seva recerca entre un públic no acadèmic a enviar els seus treballs (articles publicats, preprint o working papers) sobre el tema de la immigració.

L’Observatori convertirà el treball de recerca en un article accessible i divulgatiu. Per a això es farà càrrec de les tasques editorials i, si cal, posarà a la disposició de l’investigador un expert en redacció divulgativa, per adequar el text original a un estil accessible. L’article només es publicarà en el moment en què l’investigador estigui d’acord amb el contingut i la redacció.

A més a més d’assumir els costos d’edició, redacció i publicació, l’Observatori compensarà els investigadors seleccionats amb 500 euros per la seva col·laboració durant el procés de producció de l’article divulgatiu.

 

QUINES PROPOSTES ESPEREM REBRE?

 • El nostre interès se centra en recerques sobre immigració que continguin dades empíriques i que analitzin la realitat social des d’una perspectiva espanyola o internacional comparada, publicades o en procés d’avaluació posteriors a l’1 de gener del 2018.

 • L’objectiu és facilitar l’intercanvi d’informació entre els científics socials que produeixen coneixement i els que aprofiten aquesta informació per a la seva feina i activitats professionals (com ara els gestors de les administracions públiques, entitats del Tercer Sector, mitjans de comunicació o públic en general).


Alguns dels àmbits d’interès són: 

 • immigració i integració social

 • immigració, salaris i ocupació

 • immigració i educació

 • immigració i salut

 • immigració, actituds i percepcions//actituds i percepcions davant la immigració

 • fluxos migratoris interns o emigració[ 

 

 TERMINIS I DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 • Les propostes es poden presentar fins al 9 d’octubre del 2019 a les 14.00 hores.

 • Els treballs de base han d’estar redactats en castellà, català o anglès.
   

A més d’adjuntar el treball, el correu també ha d’incloure:

 • El títol del treball.

 • Un resum de 300 paraules que descrigui l’aportació més original de la recerca i les dues o tres conclusions més rellevants del treball.

 • Nom i cognoms de l’investigador i adreça de correu electrònic.

 • Breu currículum de l’investigador o de l’equip de recerca (20 línies com a molt).


La notificació dels treballs seleccionats es farà per mitjà d’un missatge electrònic al sol·licitant, abans del 12 de novembre del 2019.
 

 CONTACTE