L’impacte de la cultura i el lleure sobre la felicitat dels espanyols

Nela Filimon, Departament d’Economia, Universitat de Girona

No hi ha una definició unànime sobre la felicitat, però l’evidència empírica indica que depèn de molts factors, entre els quals destaca la participació en activitats culturals i de lleure. L’article reflexiona sobre les dimensions individual i social de la felicitat i confirma la importància de les connexions amb els altres.
Punts clau
 • 1
     Estudis recents han posat de manifest que la distribució de la percepció de felicitat a Espanya és semblant a la d’altres països desenvolupats (en una escala de 0 a 10, la mitjana espanyola és de 7,3).
 • 2
     La cultura i el lleure contribueixen a la nostra felicitat i moltes d’aquestes experiències preferim compartir-les amb els altres.
 • 3
     L’evidència empírica demostra que la simple presència dels altres –estar envoltats de gent en un concert o en un museu– té un efecte positiu i, per tant, ens fa més feliços.
 • 4
     Els treballs empírics més recents han confirmat l’anomenada «paradoxa d’Easterlin», d’acord amb la qual (si més no a partir d’un cert llindar) el fet de tenir més renda o més recursos econòmics no es tradueix en més felicitat.
Mitjana de la felicitat i participació en activitats culturals i de lleure
Mitjana de la felicitat i participació en activitats culturals i de lleure

El gràfic mostra l’impacte de les activitats culturals i de lleure en l’escala de felicitat (de 0 a 10), com també el percentatge d’espanyols que participen en cada activitat. A Espanya, totes les activitats culturals i de lleure obtenen unes puntuacions mitjanes elevades en l’escala de felicitat, que oscil·len entre el 7,29 i el 7,50.

Què es podria fer per fomentar la participació en activitats culturals
 • L’evidència empírica sobre consum i felicitat mostra la importància del suport públic de les arts com una font de felicitat i del foment de les polítiques orientades a facilitar l’accés a la cultura.
 • Les actuacions orientades, per exemple, a conciliar millor els horaris laborals per poder fer més activitats culturals compartides poden tenir efectes positius sobre la felicitat.
 • En aquest sentit, moltes ciutats, sobretot les europees, tenen una llarga tradició de suport a l’art i reconeixen l’aspecte lúdic que tenen les manifestacions culturals; cal tenir-ho ben present a l’hora d’implementar polítiques públiques relacionades amb la felicitat.

Classificació

Autor

Nela Filimon , Departament d’Economia, Universitat de Girona

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Entrevista

«Els joves en risc d'exclusió que entren en contacte amb l'art milloren el seu rendiment acadèmic i el seu compromís cívic i social»

Fins a quin punt l’art contribueix a la integració social? Parlem amb Sunil Iyengar sobre l’accés a la cultura en condicions d’igualtat.

Entrevista

«La cultura pertany a les classes altes. Costa d’atreure-hi les famílies amb nivells d’educació més baixos»

Com es pot augmentar el consum cultural de les noves generacions i, especialment, el de les famílies amb nivells educatius més baixos? Françoise Benhamou hi aporta algunes claus en aquesta entrevista.

Baròmetre

Taxa d'abandonament prematur de l'educació i la formació, per sexe

Infodada

Participació en activitats de voluntariat i ciutadania activa

Fins a quin punt les persones grans participen en activitats polítiques? El 6,5% dels homes i el 4,3% de les dones entre 65 i 74 anys del nostre país participen activament en política.

Infodada

Inversió pública en cultura

Quant inverteixen els països en cultura? L’última dècada, les administracions públiques del país han reduït el finançament de serveis culturals.

També et pot interessar

Article

Els reptes de la cultura d’alt nivell per atreure públics nous a l’entorn digital

Els reptes de la cultura d’alt nivell per atreure públics nous a l’entorn digital

Cultura

Teatre, òpera, música clàssica, dansa… El consum digital pot ser una oportunitat per atreure nous públics a l’anomenada cultura d’alt nivell?

Infodada

Noves formes de participació cultural

Noves formes de participació cultural

Cultura

El nivell de renda influeix en els hàbits de participació cultural a través d’internet. Què passa als països del voltant?

Ressenya

L’art i el progrés de l’economia i la societat

L’art i el progrés de l’economia i la societat

Cultura

Quina relació hi ha entre art i economia? Presentem dues obres que estudien la importància de la creativitat i la innovació en les arts, com també la contribució de l’art al desenvolupament econòmic.