L’impacte de la cultura i el lleure sobre la felicitat dels espanyols

Nela Filimon, Departament d’Economia, Universitat de Girona

No hi ha una definició unànime sobre la felicitat, però l’evidència empírica indica que depèn de molts factors, entre els quals destaca la participació en activitats culturals i de lleure. L’article reflexiona sobre les dimensions individual i social de la felicitat i confirma la importància de les connexions amb els altres.
Punts clau
 • 1
     Estudis recents han posat de manifest que la distribució de la percepció de felicitat a Espanya és semblant a la d’altres països desenvolupats (en una escala de 0 a 10, la mitjana espanyola és de 7,3).
 • 2
     La cultura i el lleure contribueixen a la nostra felicitat i moltes d’aquestes experiències preferim compartir-les amb els altres.
 • 3
     L’evidència empírica demostra que la simple presència dels altres –estar envoltats de gent en un concert o en un museu– té un efecte positiu i, per tant, ens fa més feliços.
 • 4
     Els treballs empírics més recents han confirmat l’anomenada «paradoxa d’Easterlin», d’acord amb la qual (si més no a partir d’un cert llindar) el fet de tenir més renda o més recursos econòmics no es tradueix en més felicitat.
Mitjana de la felicitat i participació en activitats culturals i de lleure
Mitjana de la felicitat i participació en activitats culturals i de lleure

El gràfic mostra l’impacte de les activitats culturals i de lleure en l’escala de felicitat (de 0 a 10), com també el percentatge d’espanyols que participen en cada activitat. A Espanya, totes les activitats culturals i de lleure obtenen unes puntuacions mitjanes elevades en l’escala de felicitat, que oscil·len entre el 7,29 i el 7,50.

Què es podria fer per fomentar la participació en activitats culturals
 • L’evidència empírica sobre consum i felicitat mostra la importància del suport públic de les arts com una font de felicitat i del foment de les polítiques orientades a facilitar l’accés a la cultura.
 • Les actuacions orientades, per exemple, a conciliar millor els horaris laborals per poder fer més activitats culturals compartides poden tenir efectes positius sobre la felicitat.
 • En aquest sentit, moltes ciutats, sobretot les europees, tenen una llarga tradició de suport a l’art i reconeixen l’aspecte lúdic que tenen les manifestacions culturals; cal tenir-ho ben present a l’hora d’implementar polítiques públiques relacionades amb la felicitat.

Classificaci�

Autor

Nela Filimon , Departament d’Economia, Universitat de Girona

Etiquetes

Tem�tiques

Continguts relacionats

Infodada

Percentatge de població que va fer almenys un curs de formació relacionat amb la cultura el darrer any

Quantes persones participen en cursos de formació complementària vinculada a la cultura? L’any 2015, un 5,9 % de la població espanyola va fer alguna formació d’aquesta mena.

Article

El repte de la Garantia Juvenil

Hi ha múltiples diagnòstics sobre l’increment de la desocupació juvenil provocat per la crisi econòmica. L’article reflexiona sobre l’efectivitat de les polítiques generades en funció d’aquests diagnòstics i, especialment, en la Recomanació Europa de la Garantia Juvenil.

Article

Baix nivell educatiu, baixa participació laboral

La crisi econòmica ha afectat el mercat de treball juvenil a Espanya i especialment els joves amb un nivell educatiu baix. Cal revertir aquesta situació per evitar que molts menors de 30 anys acabin en l’exclusió.

Article

Urnes buides als suburbis de les ciutats

Cada vegada hi ha més habitants dels suburbis que opten per no anar a votar. Quins motius expliquen l’abstenció extrema per part d’aquest col·lectiu en els processos electorals? Han aconseguit els nous partits arrencar més participació a les zones més desafavorides?

Article

Desigualtats en salut per nivell educatiu i sexe a Espanya

¿En quina mesura influeixen les diferències per nivell educatiu i sexe en el grau de pobresa de la població? Tot i els progressos en atenció sanitària, educació i renda que hi ha hagut a Espanya, persisteixen les desigualtats segons el nivell d’estudis.

Tamb� et pot interessar

Infodada

Percentatge de població que va fer almenys un curs de formació relacionat amb la cultura el darrer any

Percentatge de població que va fer almenys un curs de formació relacionat amb la cultura el darrer any

Cultura

Quantes persones participen en cursos de formació complementària vinculada a la cultura? L’any 2015, un 5,9 % de la població espanyola va fer alguna formació d’aquesta mena.

Dossier

Participació cultural i benestar. Què ens diuen les dades?

Participació cultural i benestar. Què ens diuen les dades?

Cultura

La cultura desenvolupa un paper molt important per construir i consolidar les bases de la cohesió i inclusió socials i el benestar individual i col·lectiu. El quart lliurament del Dossier de l’Observatori Social de ”la Caixa” analitza els factors que determinen la participació cultural dels ciutadans i reflexiona sobre com es pot garantir que aquesta participació sigui igualitària.

Article

El consum cultural: qüestió de gust o de preu?

El consum cultural: qüestió de gust o de preu?

Cultura

Aquest article de l’Observatori Social de ”la Caixa” analitza el paper que desenvolupen l’educació i la renda en la participació dels ciutadans en activitats culturals de naturalesa diversa.