null Els efectes redistributius de les polítiques familiars

Els efectes redistributius de les polítiques familiars

Olga Cantó i Andrea Sobas, Universidad de Alcalá

Espanya és un dels països de la Unió Europea amb taxes de risc de pobresa infantil més altes. Les dues característiques principals del nostre sistema de prestacions i impostos són el considerable pes redistributiu de les pensions i el poc pes pressupostari de les desgravacions fiscals i les prestacions de caràcter familiar. En altres països europeus hi ha tota mena de polítiques que promouen la cohesió social i redueixen el risc de pobresa de les famílies amb menors dependents; n’és un exemple que la prestació universal per fill és vigent avui a 17 dels 28 països de la Unió Europea. Fent servir mètodes d’avaluació econòmica mesurem l’eficàcia, l’eficiència i el cost pressupostari de posar en marxa diferents polítiques públiques que podrien ajudar a promoure la cohesió social entre generacions. Els resultats apunten al fet que, per reduir el risc de pobresa infantil, seria molt eficaç millorar l’actual política fins a una quantitat d’uns 100 euros mensuals, pel cap baix, o bé implantar una prestació universal d’una quantia semblant.
Punts clau
 • 1
     El 2017 gairebé un de cada tres menors d’edat estava en risc de pobresa a Espanya, la qual cosa ens situa entre els països de la Unió Europea més afectats per aquest problema, juntament amb Romania, Bulgària, Itàlia i el Regne Unit.
 • 2
     La majoria de països amb alts nivells de pobresa infantil de la Unió Europea són també els que destinen menys recursos a prestacions públiques familiars.
 • 3
     L’augment de la pobresa infantil durant la recessió econòmica està vinculat a la manca d’una xarxa estable i potent de polítiques públiques que permetin que les famílies mantinguin uns nivells mínims d’ingressos si augmenta l’atur o la precarietat laboral.
 • 4
     Espanya té un nivell de despesa en polítiques familiars que es troba lluny de la mitjana europea i equival a menys de la meitat de la despesa que hi dediquen els països amb taxes més baixes de risc de pobresa infantil.
 • 5
     Les ajudes per fill condicionades per baixos ingressos són molt efectives per reduir la pobresa infantil, sempre que la quantia sigui alta i el llindar d’ingressos mitjà-alt.
 • 6
     Tant la millora de la política de prestació condicionada per ingressos baixos, amb una quantia d’almenys 100 euros mensuals, com la implantació d’una política universal d’una quantia semblant, serien eficaces per reduir el nombre de menors pobres, com també la intensitat de la seva pobresa. Per al mateix nivell d’eficàcia, però, la política universal tindria un cost pressupostari més alt.

Classificació

Autors

Olga Cantó i Andrea Sobas , Universidad de Alcalá

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Es pot destapar el frau fiscal amb algorismes?

Els defraudadors ho tenen més difícil amb les noves tècniques de big data i d’intel·ligència artificial que detecten la riquesa oculta, l’abús de l’enginyeria fiscal agressiva i el blanqueig de capitals.

Article

Què sabem sobre els impostos que paguem?

Les persones tenen percepcions errònies importants sobre el nivell d’impostos que paguen. Saber més coses canvia la nostra manera de pensar pel que fa a la redistribució?

Informe

Els efectes redistributius del sistema d’impostos i transferències a Europa

Analitzem possibles reformes, plantejades en un escenari previ a la covid-19, per millorar l’estat del benestar a Espanya i la seva capacitat redistributiva amb relació a la mitjana europea.

Informe

Els efectes redistributius de les prestacions socials i els impostos: estat de la qüestió

La situació dels mesos vinents ens obliga a reflexionar sobre la capacitat redistributiva (pre-covid-19) de la societat. Espanya és un dels països de la Unió Europea amb més desigualtat d’ingressos. Analitzem quins factors limiten l’impacte dels instruments redistributius.

Informe

Els efectes redistributius de l’impost sobre el patrimoni

Contribueix l’impost sobre el patrimoni a reduir la desigualtat en la distribució de la riquesa? Aquest informe mostra que l’impost espanyol presenta deficiències que en limiten la recaptació i l’efecte redistributiu.

També et pot interessar

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de la infància

Anàlisi de les necessitats socials de la infància

Inclusió social

Les carències durant la infantesa es converteixen en desigualtat d’oportunitats en la vida adulta. Entendre com eren les condicions d’aquest segment de la població abans de la crisi de la covid-19 ens pot ajudar a preparar el futur.

Article

Desapareixen les ocupacions intermèdies? El mite de la polarització laboral a Europa

Desapareixen les ocupacions intermèdies? El mite de la polarització laboral a Europa

Inclusió social

Hi ha polarització laboral a Europa? Aquest estudi, previ a la crisi de la covid-19, mostra que a Espanya, en tot just 25 anys, gairebé s’han doblat els llocs de treball en les ocupacions de més qualitat.

Article

Pateixen alguna penalització les mares a les promocions laborals?

Pateixen alguna penalització les mares a les promocions laborals?

Inclusió social

El fet de ser mare és un desavantatge per optar a una promoció laboral? Aquest estudi demostra que no, sempre que no s’opti per flexibilitzar horaris, reduir la jornada laboral o desenvolupar les funcions mitjançant el teletreball.