Percentatge d'alumnes amb un rendiment molt baix en lectura segons factors socioeconòmics i culturals

Aquest indicador relaciona la capacitat d’aprenentatge molt baixa en competència lectora i algunes variables socioeconòmiques i culturals rellevants, com ara el fet que a la llar hi hagi més o menys de 25 llibres o que el nivell educatiu del pare, de la mare o de tots dos sigui baix.

Quan la puntuació en lectura és de 407 punts o menys, parlem d'una "capacitat d'aprenentatge molt baixa". L'ESCS indica el nivell socioeconòmic i cultural de les famílies dels alumnes avaluats a les proves PISA (Programa per a l'Avaluació Internacional dels Alumnes). Per calcular aquest índex es tenen en compte l'ocupació professional i el nivell educatiu dels pares, com també els recursos disponibles a la llar (com ara el nombre de llibres que hi ha a casa).

Tamb� et pot interessar

Dossier

L'educació com a ascensor social

L'educació com a ascensor social

Educació Inclusió Social

L’educació, la recerca i el coneixement són els eixos fonamentals per predir el desenvolupament futur d’un país. El Dossier aborda el paper dels estudis com a ascensor social i la presència a les aules d’alumnes d’origen immigrant. 

Article

L’ascensor social

L’ascensor social

Educació Inclusió Social

Malgrat la percepció que puguem tenir els darrers anys a causa de la crisi, l’educació continua sent un vehicle molt eficaç de promoció social, com també un factor més rellevant que l’origen social a l’hora d’accedir a les classes professionals.

Article

La capacitat lectora en alumnes autòctons i immigrants: l’efecte compensador de l’educació infantil

La capacitat lectora en alumnes autòctons i immigrants: l’efecte compensador de l’educació infantil

Educació Inclusió Social

L’educació infantil té un paper essencial en la millora de la capacitat de comprensió lectora en primària i secundària, especialment en els alumnes immigrants, com ho demostren els resultats en els tres països analitzats: Espanya, Noruega i Suècia.