Funcionen les polítiques de prevenció de l’abandonament escolar prematur a Espanya?

Anàlisi de l’impacte del Programa de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment (PMAR)

Javier Mato Díaz, Ángel Alonso Domínguez, Rosario González Arias i Israel Escudero Castillo, Universitat d’Oviedo
Projecte seleccionat en la Convocatòria per donar suport a projectes de recerca social: formació professional, abandonament escolar i precarietat laboral

El Programa de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment (PMAR) es va crear com una mesura específica de prevenció de l’abandonament escolar prematur a Espanya en el marc de la reforma educativa del 2013. La implantació completa d’aquesta reforma, mitjançant la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE), es va dur a terme en el curs acadèmic 2016-2017. Aquesta recerca analitza l’èxit d’aquest programa, mesurat mitjançant l’assoliment del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i de la permanència en el sistema educatiu dos anys més tard. Fem servir dades del Principat d’Astúries i la conclusió és que els estudiants que van accedir al PMAR van obtenir efectes positius notables, per comparació a estudiants d’entorn socioeconòmic i característiques educatives semblants que no hi van participar.
Punts clau
 • 1
     L’abandonament escolar prematur és un problema social perquè contribueix al manteniment de la desigualtat social, dificulta el paper de l’ensenyament superior com a principal ascensor social i afavoreix el risc de precarietat associada a un futur laboral incert.
 • 2
     L’abandonament prematur a Espanya tendeix a minvar durant les últimes dècades, però el 2019 encara es trobava en el nivell mitjà de la UE-15 corresponent al 2007 (16,4%). Els anys d’intens creixement econòmic anteriors a la crisi del 2008 van frenar aquesta tendència. El nivell mitjà de la UE-15 el 2019 era del 10,5%.
 • 3
     Els resultats de la recerca mostren que la participació en el PMAR incrementa la probabilitat de continuar en el sistema educatiu (o de sortir-ne amb el títol d’ESO) entorn d’un 12% al cap de dos anys. Per tant, el programa contribueix a la prevenció de l’abandonament prematur.
 • 4
     Cal remarcar que els efectes positius del PMAR són relativament més elevats en les dones, la participació de les quals augmenta entre el 12% i el 17% la probabilitat de continuar formant-se dos anys després.

Classificació

Autors

Javier Mato Díaz, Ángel Alonso Domínguez, Rosario González Arias i Israel Escudero Castillo , Universitat d’Oviedo

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

Educació compensatòria a primària: una mesura útil per als alumnes immigrants?

Funcionen els programes d’educació compensatòria adreçats a estudiants de col·lectius desfavorits? Aquest estudi mostra que només aconsegueixen beneficiar alumnes immigrants si tenen una proporció en el grup escolar que no supera el 50 %.

Infodada

Percentatge de població (25-54 anys) amb estudis superiors

Només el 27,7 % de la població estrangera accedeix a estudis superiors a Espanya, respecte del 44 % de la població autòctona.

Infodada

Joves (15-29 anys) que ni estudien ni treballen

El percentatge dels anomenats «ninis» (ni estudien ni treballen) és molt més alt a Espanya entre les dones d’origen estranger que entre els homes (27,8 %, respecte del 21,6 %).

Informe

Educació

Tenim una educació de qualitat? Analitzem en aquest informe tres dimensions fonamentals: accés a un nivell educatiu suficient, obtenció de coneixements adequats que contribueixin al desenvolupament econòmic i social i grau inclusiu del sistema educatiu.

Entrevista

«Els joves en risc d'exclusió que entren en contacte amb l'art milloren el seu rendiment acadèmic i el seu compromís cívic i social»

Fins a quin punt l’art contribueix a la integració social? Parlem amb Sunil Iyengar sobre l’accés a la cultura en condicions d’igualtat.

També et pot interessar

Article

Per què hi ha més abandonament escolar entre els joves d’origen estranger?

Per què hi ha més abandonament escolar entre els joves d’origen estranger?

Quin rol han de complir els docents per combatre l’abandonament escolar dels joves d’origen estranger? Aquest estudi demostra que el seu suport és clau i que han de disposar dels recursos necessaris per orientar els alumnes.

Article

La transició a l’educació postobligatòria dels alumnes d’origen immigrant a Catalunya

La transició a l’educació postobligatòria dels alumnes d’origen immigrant a Catalunya

El 23,5 % dels alumnes d’origen immigrant abandonen els estudis en la transició entre l’educació obligatòria i la postobligatòria. Analitzem les diferències per estatus migratori i sexe de l’alumnat.

Article

Desigualtats socioeconòmiques i rendiment acadèmic a Espanya

Desigualtats socioeconòmiques i rendiment acadèmic a Espanya

Educació Inclusió social

La desigualtat socioeconòmica, com afecta el desenvolupament acadèmic dels estudiants? Analitzem amb dades recents el cas d’Espanya i com es compara amb la resta d’Europa.