Percepció sobre cultura i ciutadania europea

Aquest indicador permet veure si els ciutadans perceben la cultura com un dels valors més importants de la Unió Europea i si això ajuda a crear un sentiment de comunitat. L'indicador es presenta per a diferents grups amb l'objectiu d'observar com aquesta percepció varia entre sexes, tipus d'hàbitat, posició social o nivell d'estudis, entre altres.

Aquest indicador deriva d'una pregunta que figura al mòdul sobre ciutadania europea de l'Eurobaròmetre estàndard, en què es demana a l'enquestat pels aspectes que generen més sentiment de comunitat (entre els quals, la cultura) i pels valors més importants per a la persona entrevistada i els valors que representen millor la Unió Europea (entre els quals, el respecte per les altres cultures).

Tamb� et pot interessar

Infodada

Percentatge de població que va fer almenys un curs de formació relacionat amb la cultura el darrer any

Percentatge de població que va fer almenys un curs de formació relacionat amb la cultura el darrer any

Cultura

Quantes persones participen en cursos de formació complementària vinculada a la cultura? L’any 2015, un 5,9 % de la població espanyola va fer alguna formació d’aquesta mena.

Dossier

Participació cultural i benestar. Què ens diuen les dades?

Participació cultural i benestar. Què ens diuen les dades?

Cultura

La cultura desenvolupa un paper molt important per construir i consolidar les bases de la cohesió i inclusió socials i el benestar individual i col·lectiu. El quart lliurament del Dossier de l’Observatori Social de ”la Caixa” analitza els factors que determinen la participació cultural dels ciutadans i reflexiona sobre com es pot garantir que aquesta participació sigui igualitària.

Article

El consum cultural: qüestió de gust o de preu?

El consum cultural: qüestió de gust o de preu?

Cultura

Aquest article de l’Observatori Social de ”la Caixa” analitza el paper que desenvolupen l’educació i la renda en la participació dels ciutadans en activitats culturals de naturalesa diversa.