Per què hi ha més abandonament escolar entre els joves d’origen estranger?

Silvia Carrasco, Jordi Pàmies, Laia Narciso i Angelina Sánchez, (EMIGRA ─ CER-Migracions, Universitat Autònoma de Barcelona)

A Espanya, el 75% dels joves d’origen estranger aspira a obtenir una titulació superior. Encara que no els manqui el suport familiar, però, un de cada tres abandona els estudis prematurament. Entre les causes principals d’aquest abandonament destaca la poca confiança que perceben per part dels seus professors. L’abandonament prematur de l’educació i la formació fa que aquests joves esdevinguin més vulnerables a l’atur i corrin més risc d’exclusió social que no pas els joves autòctons.
Punts clau
 • 1
     Els joves d’Espanya tenen les aspiracions acadèmiques més elevades de la Unió Europea. No obstant això, la taxa d’abandonament prematur de l’educació i la formació és la més alta dels països de la UE, i la diferència entre autòctons i estrangers també és la més gran.
 • 2
     El projecte europeu Reducing Early School Leaving in the EU (RESL.eu) analitza la diferència en la taxa d’abandonament prematur entre autòctons i estrangers, a més de les diferències per classe i sexe. A Espanya hi han participat 3.731 joves de 4t d’ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior i de programes de formació ocupacional. El 20% de la mostra es compon d’alumnes d’origen estranger.
 • 3
     Per sexe i origen, els més afectats per l’abandonament escolar prematur són els homes joves nascuts a l’estranger. Les dones joves de nacionalitat espanyola són les úniques que compleixen l’objectiu de la UE per a Espanya el 2020: no superar el 15% d’abandonament escolar prematur.
 • 4
     La percepció del suport per part del professorat és el factor de prevenció més important davant el risc d’abandonament escolar prematur, a més de les aspiracions acadèmiques dels alumnes, la seva vinculació escolar i la percepció de suport de les famílies.
Percentatge d’abandonament escolar prematur dels alumnes de 18 a 24 anys, per nacionalitat
Percentatge d’abandonament escolar prematur dels alumnes de 18 a 24 anys, per nacionalitat

El 75% dels joves d’origen estranger que hi ha a Espanya aspiren a obtenir una titulació superior. Així i tot, i encara que no els manqui el suport familiar, un de cada tres abandona els estudis prematurament.

Entre les causes principals d’aquest abandonament destaca la poca confiança que perceben per part dels seus professors, als quals atribueixen expectatives educatives més baixes que les que els transmeten els seus pares i molt més baixes que les seves pròpies aspiracions.

L’abandonament escolar prematur va baixar des de la crisi, fins que el 2017 es va estancar. La taxa d’abandonament escolar del col·lectiu d’estudiants estrangers supera  entre 15 i 20 punts la xifra d’abandonament dels alumnes autòctons.

Classificació

Autors

Silvia Carrasco, Jordi Pàmies, Laia Narciso i Angelina Sánchez , (EMIGRA ─ CER-Migracions, Universitat Autònoma de Barcelona)

Etiquetes

Temàtiques

Continguts relacionats

Article

La crisi de la covid-19 impacta en la desigualtat d’ocupació entre immigrants i autòctons

La població immigrant, especialment les dones, ha estat el col·lectiu més vulnerable pel que fa a l’atur generada per la crisi econòmica derivada de la COVID-19.

Article

Educació compensatòria a primària: una mesura útil per als alumnes immigrants?

Funcionen els programes d’educació compensatòria adreçats a estudiants de col·lectius desfavorits? Aquest estudi mostra que només aconsegueixen beneficiar alumnes immigrants si tenen una proporció en el grup escolar que no supera el 50 %.

Article

Funcionen les polítiques de prevenció de l’abandonament escolar prematur a Espanya?

El Programa de Millora de l’Aprenentatge i Rendiment (PMAR) és efectiu per prevenir l’abandonament escolar prematur? Segons aquest estudi, participar en el PMAR incrementa un 12 % la probabilitat d’aconseguir el títol d’ESO.

Article

La presència dels immigrants en la política local es troba molt per sota del seu pes demogràfic a Espanya

Els ajuntaments espanyols reflecteixen la diversitat d’origen de la població? Analitzem l’accés dels immigrants a la política local i si hi ha diferències entre els diversos col·lectius estrangers.

Bones pràctiques

Què es pot fer amb els joves refugiats no acompanyats als qui als 18 anys se’ls retira la tutela estatal? A Bèlgica, van apostar per un acompanyament integral individualitzat i el suport de joves autòctons amb qui cohabitaven.

També et pot interessar

Article

La transició a l’educació postobligatòria dels alumnes d’origen immigrant a Catalunya

La transició a l’educació postobligatòria dels alumnes d’origen immigrant a Catalunya

El 23,5 % dels alumnes d’origen immigrant abandonen els estudis en la transició entre l’educació obligatòria i la postobligatòria. Analitzem les diferències per estatus migratori i sexe de l’alumnat.

Article

Desigualtats socioeconòmiques i rendiment acadèmic a Espanya

Desigualtats socioeconòmiques i rendiment acadèmic a Espanya

Educació Inclusió social

La desigualtat socioeconòmica, com afecta el desenvolupament acadèmic dels estudiants? Analitzem amb dades recents el cas d’Espanya i com es compara amb la resta d’Europa.

Infodada

Limitacions a la formació de capital humà i a les possibilitats de creixement econòmic i benestar social

Limitacions a la formació de capital humà i a les possibilitats de creixement econòmic i benestar social

Quina és la taxa d’abandonament precoç de l’educació i la formació per sexes? L’objectiu de l’Estratègia Europa 2020 és que sigui del 15 %.