Els reptes de la cultura d’alt nivell per atreure públics nous a l’entorn digital

Juan de Dios Montoro Pons, Universitat de València
Manuel Cuadrado García, Universitat de València

La generalització d’internet ha representat una ampliació, tot i que marginal, del públic interessat en les expressions culturals que conformen l’anomenada cultura d’alt nivell (teatre, òpera, ballet i dansa, música clàssica). Encara que el consum digital permet d’eliminar algunes restriccions (sobretot les de caràcter econòmic), també genera traves vinculades a l’accés i l’ús de les tecnologies de la informació. Les noves plataformes en línia i els mitjans digitals, en canvi, sí que han transformat substancialment els models de consum de la cultura popular (música pop, cinema, etc.).
Punts clau
 • 1
     La participació en totes les activitats de cultura d’alt nivell en els seus espais físics habituals és majoritàriament femenina. Aquesta tendència –amb l’excepció del ballet– s’inverteix en l’entorn digital.
 • 2
     Tant en la participació física com en la digital, hi ha un impacte inicialment positiu relacionat amb l’edat (com més edat, més participació) que, després d’assolir un màxim, comença a decaure (com més edat, menys participació). Hi observem, però, una diferència en el punt d’inflexió, que és més alt en el consum tradicional (47-49 anys) que no pas en el digital (29-35 anys). Això podria apuntar, d’una banda, a una diferència generacional i d’hàbits de consum i, de l’altra, a la bretxa digital, vinculada a l’edat.
 • 3
     El consum digital podria ser una oportunitat per augmentar la participació de les persones que tenen dificultats per accedir a certs continguts culturals a causa del seu lloc de residència. No obstant això, es reprodueix la mateixa tendència observada en el consum físic: la participació digital està sobrerepresentada pels que viuen en una capital i infrarepresentada pels residents a les poblacions més petites.
 • 4
     Les decisions sobre consum cultural físic o digital són interdependents, de manera que els individus que participen en un àmbit incrementen la probabilitat de participar en l’altre.
Classificació dels individus segons si consumeixen cultura d’alt nivell de manera física o digital
Classificació dels individus segons si consumeixen cultura d’alt nivell de manera física o digital

El gràfic ofereix una visió moderadament optimista del paper que té el consum digital en la cultura d’alt nivell. Així, del 6,2% d’individus que manifesten consumir cultura d’alt nivell en línia, el 2,6% ho fan només per aquesta via i, per tant, representen una nova audiència. L’altre 3,5% ja hi participa físicament, de manera que internet és una via d’accés complementària. 

El 2,6% dels que només consumeixen en format digital podrien ser-ne també consumidors físics, si les barreres a les quals s’enfronten perdessin rellevància.

Classificaci�

Autors

Juan de Dios Montoro Pons , Universitat de València
Manuel Cuadrado García , Universitat de València

Etiquetes

Tem�tiques

Continguts relacionats

Infodada

Percentatge de població que va fer almenys un curs de formació relacionat amb la cultura el darrer any

Quantes persones participen en cursos de formació complementària vinculada a la cultura? L’any 2015, un 5,9 % de la població espanyola va fer alguna formació d’aquesta mena.

Article

El consum cultural: qüestió de gust o de preu?

Aquest article de l’Observatori Social de ”la Caixa” analitza el paper que desenvolupen l’educació i la renda en la participació dels ciutadans en activitats culturals de naturalesa diversa.

Article

Música, felicitat i salut: què en sabem?

De quina manera incideix la música en el nostre benestar? Aquest article de l’Observatori Social de ”la Caixa” descriu com diversos investigadors, personal sanitari i altres professionals interpreten la relació que hi ha entre la música i la felicitat.

Article

Participació cultural a Espanya: antecedents i oportunitats

El grau de participació cultural al nostre país s’assembla al d’altres països europeus, excepte el dels nòrdics. Des d’una perspectiva comparativa, aquest article de l’Observatori Social de ”la Caixa” analitza els efectes del nivell educatiu, l’edat, els ingressos i algunes variables de la situació laboral sobre els índexs d’assistència.

Article

L’assistència a activitats artístiques i culturals finançades amb fons públics

¿Què és el que provoca una disparitat tan alta en les taxes de participació en activitats culturals finançades amb fons públics? ¿Té una relació directa amb el nivell educatiu de la població?

Tamb� et pot interessar

Infodada

Percentatge de població que va fer almenys un curs de formació relacionat amb la cultura el darrer any

Percentatge de població que va fer almenys un curs de formació relacionat amb la cultura el darrer any

Cultura

Quantes persones participen en cursos de formació complementària vinculada a la cultura? L’any 2015, un 5,9 % de la població espanyola va fer alguna formació d’aquesta mena.

Dossier

Participació cultural i benestar. Què ens diuen les dades?

Participació cultural i benestar. Què ens diuen les dades?

Cultura

La cultura desenvolupa un paper molt important per construir i consolidar les bases de la cohesió i inclusió socials i el benestar individual i col·lectiu. El quart lliurament del Dossier de l’Observatori Social de ”la Caixa” analitza els factors que determinen la participació cultural dels ciutadans i reflexiona sobre com es pot garantir que aquesta participació sigui igualitària.

Article

El consum cultural: qüestió de gust o de preu?

El consum cultural: qüestió de gust o de preu?

Cultura

Aquest article de l’Observatori Social de ”la Caixa” analitza el paper que desenvolupen l’educació i la renda en la participació dels ciutadans en activitats culturals de naturalesa diversa.