Bones pràctiques per temàtiques

Programa CaixaProinfància

Bones pràctiques

Programa CaixaProinfància

Febrer 2020

Inclusió Social

El programa CaixaProinfància dona suport a les famílies en situació de pobresa amb reforç educatiu, ajuts per a l’alimentació i la higiene, lleure, atenció psicoterapèutica i suport educatiu familiar.

Lloger assequible de

Bones pràctiques

Lloger assequible de "la Caixa"

Juny 2019

Inclusió Social

Un programa que ofereix habitatge de qualitat per als col·lectius més vulnerables: joves, famílies i gent gran.

Aprendre junts, créixer en família

Bones pràctiques

Aprendre junts, créixer en família

Desembre 2018

Inclusió Social
Nuria Fuentes-Peláez i Ainoa Mateos, coordinadores,Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona

Un programa psicoeducatiu des de l’enfocament de la parentalitat positiva per promoure, entre altres aspectes, els vincles afectius i les relacions educadores en l’àmbit familiar.

Programa de Gent Gran

Bones pràctiques

Programa de Gent Gran

Maig 2018

Inclusió Social
Matia Institut Gerontològic

Un programa que contribueix a millorar la qualitat de vida de la gent gran i que en reforça l’autonomia i la participació social, sobretot en les situacions de vulnerabilitat.

Programa Incorpora

Bones pràctiques

Programa Incorpora

Abril 2017

Inclusió Social
Rosa Suñol, directora,
Institut Universitari Avedis Donabedian – UAB

Com podem promoure la inserció laboral de les persones en situació o en risc d’exclusió social? Rosa Suñol, directora de l’Institut Avedis Donabedian, explica la situació al nostre país i les solucions que s’estan aplicant.

Programa CaixaProinfància

Bones pràctiques

Programa CaixaProinfància

Agost 2016

Jordi Riera i Romaní,Vicerector de Política Acadèmica. Universitat Ramon Llull

¿Com podem garantir la igualtat d’oportunitats als infants i joves en risc d’exclusió social? Analitzem els resultats actuals i els reptes futurs que planteja una educació integral tant dins com fora de l’escola.

CaixaImpulse

Bones pràctiques

CaixaImpulse

Setembre 2017

Ciència
Roger Gomis,Investigador ICREA a l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i fundador d’Inbiomotion, S.L.

Un programa que trasllada  a la societat els resultats de la recerca innovadora en salut mitjançant la creació d’empreses, productes i serveis

CaixaEscena

Bones pràctiques

CaixaEscena

Gener 2018

Cultura
Jaume Colomer,consultor en gestió cultural, director de Bissap i professor associat a la UB

Un programa frontissa que integra l’acció social, educativa i cultural.