Convocatòria de Recerca Social 2019

-

L’Observatori Social de ”la Caixa” llança una nova convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social. Les propostes s’han de basar en metodologies quantitatives amb l’objectiu de generar coneixement nou que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat.


Primera fase: 15 maig – 13 juny 2019

Segona fase: 25 setembre – 16 octubre 2019


Consulteu la resolució final de la convocatòria així com tota la documentació relacionada aquí.

 


 

OBJECTIUS:

 • L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència i que es fonamentin en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida per comprendre en profunditat els reptes socials que Espanya ha d’afrontar ara i en el futur.

 

 AJUTS:

 • El pressupost total de la convocatòria és d’1,3 milions d’euros. Amb aquesta dotació es preveu finançar 13 projectes de 100.000 euros cada un amb una durada màxima de 24 mesos.

 

 QUI S'HI POT PRESENTAR:

La convocatòria s’adreça a investigadors en actiu que puguin acreditar una trajectòria científica independent i corroborar la seva producció científica recent. Per aquesta raó, els candidats han de complir els requisits següents:

 • Investigadors emergents: els candidats que hagin obtingut el títol de doctorat entre dos i set anys abans de la data límit de la convocatòria (és a dir, entre el 13 de juny del 2012 i el 13 de juny del 2017) han d’haver publicat un mínim de tres articles científics en els cinc anys anteriors abans del tancament de la convocatòria.

 • Investigadors consolidats: els candidats que hagin obtingut el títol de doctorat amb una anterioritat de set anys o més respecte a la data límit de la convocatòria (és a dir, abans del 13 de juny del 2012) han d’haver publicat un mínim de cinc articles científics en els cinc anys anteriors abans del tancament de la convocatòria.

La convocatòria és oberta a investigadors de totes les nacionalitats que duguin a terme la seva recerca en institucions de recerca sense ànim de lucre: universitats i centres de recerca públics i privats amb la seu a Espanya.

 

 DATES CLAU

Propostes breus

 • Obertura de la convocatòria: el 15 de maig del 2019

 • Data límit de presentació: el 13 de juny del 2019, a les 17.00 hores

 • Preselecció: del juliol al setembre del 2019


Propostes completes

 • Obertura de la convocatòria: setembre del 2019 

 • Data límit de presentació: el 16 d’octubre del 2019, a les 17.00 hores

 • Preselecció: de l’octubre al novembre del 2019

 • Comitè de selecció presencial a Barcelona: 28 i 29 de novembre del 2019

 • Notificació de la resolució: desembre del 2019

 

 PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • La presentació de propostes s’estructura d’acord amb un procés incremental de dues fases. Els candidats han de presentar una proposta-resum breu, de tres pàgines com a màxim, que descrigui la idea del projecte de recerca i el repte o els reptes socials abordats, destacant-ne els aspectes originals i innovadors.

 • Als candidats amb propostes breus preseleccionades i que passin a la fase següent se’ls convidarà a presentar una proposta completa, de 15 pàgines com a màxim, que faciliti informació detallada sobre el projecte i la seva metodologia. A més, hauran d’acreditar els mèrits i l’experiència que demostrin la seva competència per dur a terme la recerca proposada.

 • Tant les propostes com tota la documentació requerida s'han de presentar en anglès. Tota la documentació relativa a aquesta convocatòria està disponible exclusivament en anglès.

   

 CONTACTEDOCUMENTACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA:

Rules for participation
 

Assessment of proposals


Llista d’avaluadors que han participat en aquesta convocatòria

 

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA PRIMERA FASE:

Short proposal guidelines
 

Short proposal template
 

Host institution letter of commitment


Resultats de la primera fase 
 

Resultats de la fase 2.1


Resolució de la convocatòria 

 

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA SEGONA FASE:

Full proposal guidelines
 

Full proposal template
 

Capabilities guidelines
 

Capabilities template

Convocatòria de Recerca Social 2020

-

La Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per a finançar projectes d’investigació d’excel·lència, innovadors i orientació social. Consulteu aquí les bases de la convocatòria.

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca basats en enquestes sobre l’impacte social de la covid-19 (LL20-2)

-

L’Observatori Social de ”la Caixa” obre una convocatòria per donar suport a projectes de recerca basats en enquestes sobre l’impacte social de la covid-19.

Es finançaran un màxim de 4 projectes, amb una aportació per un valor màxim de 30.000 euros per a cada projecte.

 

BUSQUEM:

 • Projectes que, mitjançant la realització d’una enquesta, permetin obtenir dades sobre l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 en la societat espanyola.

 

 OFERIM:

 • Una dotació de 3.600 euros per a l’investigador o el grup d’investigadors, com a remuneració de la recerca i l’elaboració de l’article.
   
 • Els costos de l’enquesta. La Fundació ”la Caixa” contractarà la realització de l’enquesta a una empresa demoscòpica i n’assumirà íntegrament el cost.

 

DEMANEM:

 • El beneficiari es compromet a destinar els fons obtinguts a analitzar les dades de l’enquesta objecte de la proposta seleccionada, així com a lliurar un article inèdit de la seva autoria, amb els resultats d’aquesta anàlisi, a l’Observatori Social de ”la Caixa”.
   

 • El termini màxim de lliurament de l’article serà de 6 mesos, a comptar de la data de comunicació de les propostes seleccionades.
   

 • La universitat o el centre de recerca del receptor de l’ajuda haurà de signar un contracte amb la Fundació ”la Caixa”.

   

 QUI S'HI POT PRESENTAR:

 • La convocatòria és oberta a investigadors individuals o equips de recerca de qualsevol nacionalitat que duguin a terme la seva activitat en universitats, centres de recerca o entitats privades sense ànim de lucre dedicades fonamentalment a la recerca i amb seu a Espanya.

 

 CALENDARI:

 • Termini de presentació: les propostes es poden presentar fins a les 14.00 h (hora d’Europa Central) del 3 de juliol del 2020.
   

 • Les propostes s’han d’enviar al correu electrònic de l’Observatori Social de ”la Caixa”.
   

 • La notificació als seleccionats es farà per mitjà del correu electrònic de contacte de l’investigador principal que s’hagi facilitat en el procés de participació. La informació de la resolució de la convocatòria es publicarà al lloc web de l’Observatori Social de ”la Caixa”. Totes dues comunicacions es faran no més tard del 15 de setembre del 2020.

 

 CONTACTE:


DOCUMENTACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA:

 

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre l’impacte social de la covid-19 (LL20-1)

-

L’Observatori Social de ”la Caixa” obre una convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre l’impacte social de la covid-19.

Es finançaran un màxim de 5 projectes, amb una aportació de 12.000 euros per a cada projecte.

 

BUSQUEM:

 • Projectes de recerca que permetin obtenir dades sobre l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 en la societat espanyola.

 

 OFERIM:

 • Una dotació de 12.000 euros per a l’investigador o el grup d’investigadors, com a remuneració de la recerca i l’elaboració de l’article.

 

DEMANEM:

 • El beneficiari es compromet a destinar els fons obtinguts a analitzar les dades de l’enquesta objecte de la proposta seleccionada, així com a lliurar un article inèdit de la seva autoria, amb els resultats d’aquesta anàlisi, a l’Observatori Social de ”la Caixa”.
   

 • El termini màxim de lliurament de l’article serà de 6 mesos, a comptar de la data de comunicació de les propostes seleccionades.
   

 • La universitat o el centre de recerca del receptor de l’ajuda haurà de signar un contracte amb la Fundació ”la Caixa”.
   

 QUI S'HI POT PRESENTAR:

 • La convocatòria és oberta a investigadors individuals o equips de recerca de qualsevol nacionalitat que duguin a terme la seva activitat en universitats, centres de recerca o entitats privades sense ànim de lucre dedicades fonamentalment a la recerca i amb seu a Espanya.

 

 CALENDARI:

 • Termini de presentació: les propostes es poden presentar fins a les 14.00 h (hora d’Europa Central) del 3 de juliol del 2020.
   

 • Les propostes s’han d’enviar al correu electrònic de l’Observatori Social de ”la Caixa”.
   

 • La notificació als seleccionats es farà per mitjà del correu electrònic de contacte de l’investigador principal que s’hagi facilitat en el procés de participació. La informació de la resolució de la convocatòria es publicarà al lloc web de l’Observatori Social de ”la Caixa”. Totes dues comunicacions es faran no més tard del 15 de setembre del 2020.

 

 CONTACTE:


DOCUMENTACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA:

 

Convocatòria per donar suport per a projectes de recerca social basats en la realització d'enquestes

-

Resolució

Aquesta convocatòria de l’Observatori Social de ”la Caixa” té com objectiu donar suport per a projectes de recerca social basats en la realització d'enquestes.

La convocatòria ha estat oberta a projectes de recerca que, mitjançant la realització d’una enquesta, permetin d’obtenir coneixements nous respecte als aspectes següents d’un determinat fenomen o problemàtica social i, concretament, en relació a la caracterització
d’aquest fenomen o bé l’anàlisi de les causes que el provoquen.

El procés de selecció ha estat portat a terme per experts acadèmics vinculats a l'àmbit de les ciències socials. Els projectes han estat avaluats sense que els avaluadors coneguessin l'autoria ni la filiació dels recercadors concurrents.

Els projectes finalment seleccionats han estat els següents:

 • Understanding the low willingness to move for jobs across regions in Spain.
  Dr. Sergi Vidal Torre, Centre d’Estudis Demogràfics. Universitat Autònoma de Barcelona
   
 • Misinformation in Spain in the age of populism.
  Dra. Nina Wiesehomeier, IE School of Global and Public Affairs, Madrid
   
 • Perceived Taxation and Preferences for Redistribution.
  Dr. Dirk Foremny, Fundació Privada Institut d’Economia de Barcelona (FIEB).
  Universitat de Barcelona
   
 • Explore this apparent contradiction between the attitudes expressed towards climate change and the limited readiness to engage in environmental policies.
  Dra. Melanie Revilla, Centre for Survey Methodology (RECSM). Universitat Pompeu Fabra


Han format part del procés de selecció els següents recercadors:

Fariza Achcaoucaou, Universitat de Barcelona (UB)
Victoria Ateca Amestoy, Universidad del País Vasco
Diederik Boertien, Centre d'Estudis demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona
Teresa Castro, Instituto de Economía, Geografía y Demografía, CSIC
Marta Dominguez Folgueras, Sciences Po, Paris
Alfonso Echazarra, OCDE
María Fernández Mellizo Soto, Universidad Complutense de Madrid
Aina Gallego, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)
Jaume García Villar, Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Maria José González, Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Isabel Iguacel, Universidad de Zaragoza
Irene Lebrusán, Harvard University
Rosa Martínez López, Universidad Rey Juan Carlos
Mónica Méndez, Universidad de Murcia (Profesora en excedencia)
Carolina Navarro Ruíz, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Jorge Rodríguez Menés, Universitat Pompeu Fabra
Isabel Ruiz, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)- IN3
Leire Salazar, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Sergio Torrejón, Joint Research Centre (JRC), Sevilla
Manuel Trujillo, Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC)Barcelona, 14 de maig de 2019.

 

Convocatòria per donar suport a un projecte de recerca sobre la «fuga de talents»

-

Resolució

Aquesta convocatòria ha estat oberta a projectes de recerca social que permeti analitzar, mitjançant l’aplicació de tècniques quantitatives, l’efecte net de la «fuga de talents» sobre l’activitat científica del país d’origen. 

 

El procés de selecció ha estat portat a terme per experts acadèmics vinculats a l’àmbit de les ciències socials i professionals del periodisme i la visualització de dades. Els projectes han estat avaluats sense que els avaluadors coneguessin l'autoria ni la filiació dels recercadors concurrents.

Han format part del procés de selecció els següents recercadors:
 

 • Elena Costas, ESADE

 • José García Montalvo, Universitat Pompeu Fabra

 • Ernest Miguélez, French National Centre for Scientific Research & GREThA- Université de Bordeaux
   

El projecte finançat ha estat:

 • El impacto de la fuga de talentos sobre la actividad científica en España: un análisis contrafactual
  Dr. Asier Minondo Uribeecheverria. Universidad de Deusto.Barcelona, 27 de gener de 2020.

Convocatòria per donar suport a un projecte d’estudi social basat en una enquesta plurianual

-

Resolució

Aquesta convocatòria ha estat oberta a projectes de recerca que, mitjançant la realització d’una enquesta plurianual, feta durant els pròxims quatre anys, aportin una anàlisi nova sobre un fenomen o problemàtica social i la seva evolució en el temps.

El procés de selecció ha estat portat a terme per experts acadèmics vinculats a l’àmbit de les ciències socials i professionals del periodisme i la visualització de dades. Els projectes han estat avaluats sense que els avaluadors coneguessin l'autoria ni la filiació dels recercadors concurrents.

Han format part del procés de selecció els següents recercadors:
 

 • Fariza Achcaoucaou, Universitat de Barcelona (UB)

 • Victoria Ateca Amestoy, Universidad del País Vasco

 • Diederik Boertien, Centre d'Estudis demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona

 • María Fernández Mellizo Soto, Universidad Complutense de Madrid

 • Aina Gallego, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)

 • Rosa Martínez López, Universidad Rey Juan Carlos

 • Mónica Méndez, Universidad de Murcia (Profesora titular en excedencia)

 • Carolina Navarro Ruíz, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

 • Jorge Rodríguez Menés, Universitat Pompeu Fabra

 • Isabel Ruiz, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)- IN3
   

El projecte finançat ha estat:

 • Consumo digital y bienestar psicológico en jóvenes españoles 
  Dr. Javier García Manglano. Universidad de Navarra


Barcelona, 28 de novembre de 2019.

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca social: formació professional, abandonament escolar i precarietat laboral

-

Resolució

Aquesta convocatòria de l’Observatori Social de ”la Caixa” ha tingut com a objectiu incentivar la recerca en ciències socials donant suport a recerques originals que aportin llum sobre tres aspectes concrets de la realitat social espanyola: la formació professional, l’abandonament escolar prematur i la precarietat laboral.

El procés de selecció ha estat portat a terme per experts acadèmics vinculats a l'àmbit de les ciències socials. Els projectes han estat avaluats sense que els avaluadors coneguessin l'autoria ni la filiació dels recercadors concurrents.


Han format part del procés de selecció els següents recercadors:

Pau Balart, Universitat de les Illes Balears (UIB)

Fabrizio Bernardi, European University Institute (EUI) - Florencia

Queralt Capsada, University of Glasgow

Álvaro Choi, Universitat de Barcelona (UB)

José Manuel Cordero, Universidad de Extremadura (UEX)

Carlos Gil, European University Institute (EUI) - Florencia

Carmuca Gómez, Universidad de Granada (UGR)

Lucía Gorjón, ISEAK (Initiative for socio-economic analysis and knowledge)

Jennifer Graves, Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Marta Martínez, Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Leire Salazar, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Mònica Serrano, Universitat de Barcelona (UB)

 

Els projectes finalment seleccionats han estat els següents:

 • Análisis de impacto del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR)
  Javier Mato Díaz, Universidad de Oviedo
   
 • Ni tanto, ni tan poco: desajustes entre las horas trabajadas y deseadas en la población joven
  Margarita Torre Fernández, Universidad Carlos III de Madrid
   
 • La transición a la educación postobligatoria del alumnado de origen inmigrante
  Jordi Bayona Carrasco, Centre d’Estudis Demogràfics. Universitat Autònoma de Barcelona

 • Efectos de la sobreeducación sobre el bienestar personal y la integración cívica
  Carmen Voces López, Universidade de Santiago de Compostela

 • School dropouts and public education policies in Spain
  Marisa Hidalgo-Hidalgo, Universidad Pablo de Olavide

 • El autoempleo involuntario en España. Una comparación regional y con el resto de Europa
  Virginia Hernanz Martín, Universidad de Alcalá

 • Does working while studying matter for graduates’ employability? The role of job-field match
  Antonio Di Paolo, Universitat de Barcelona

 • Influencers y precariedad: nuevos roles digitales que promueven el trabajo gratuito
  Santiago Giraldo Luque, Universitat Autònoma de Barcelona

 • ¿Por qué los/las jóvenes abandonan los estudios? Abandonos y retornos en la educación secundaria
  Maribel Garcia Gràcia, Universitat Autònoma de Barcelona

 • La gig economy, el empleo temporal y autónomo en España: Efectos sobre el bienestar individual
  María Teresa Blázquez Cuesta, Universidad Autónoma de Madrid

 • neuroSOFT: Medición y desarrollo de soft skills para favorecer la empleabilidad de los jóvenes utilizando técnicas de neurociencia
  Dolores Lucía Sutil Martín, Universidad Rey Juan Carlos

 • Evolución de los elementos que caracterizan el modelo precario de empleo juvenil entre 2008 y 2018
  M. Àngels Cabasés Piqué, Universitat de Lleida
   

Barcelona, 4 de desembre de 2019.

Convocatòria per incentivar la divulgació de la recerca en ciències socials

-

Resolució
 

La convocatòria ha estat oberta a propostes per desenvolupar narracions infogràfiques que donin llum sobre la realitat social espanyola, mitjançant la visualització de dades quantitatives procedents d’investigacions originals en ciències socials.

El procés de selecció ha estat portat a terme per experts acadèmics vinculats a l’àmbit de les ciències socials i professionals del periodisme i la visualització de dades. Els projectes han estat avaluats sense que els avaluadors coneguessin l'autoria ni la filiació dels recercadors concurrents.


Han format part del procés de selecció els següents recercadors:

 

Aina Gallego, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals

Maria José González, Universitat Pompeu Fabra

Víctor Pascual, One Tandem

Karma Peiró, Periodista

Isabel Ruiz, Universitat Oberta de Catalunya- IN3

Leire Salazar, Universitat Nacional d’Educació a Distància

Elisa Vivas, Universitat Ramon Llull

 

Els projectes finalment seleccionats han estat els següents:

 • Structural change and female labour participation in Spain, 1980-2015
  Mònica Serrano Gutiérrez – Departament de Teoria Econòmica, Universitat de Barcelona

 • Distribución visible y oculta de la riqueza en España
  Alfonso Mateos Caballero – Departamento de Inteligencia Artificial, Universidad Politécnica de Madrid

 • De la desventaja socioeconómica a la alimentación como recurso
  Tatiana Lacruz Gascón – Grupo de Investigación en Estilos de Vida, Actividad Física y Comportamiento Alimentario, Universidad Autónoma de Madrid

 • El puzle de la conciliación laboral y familiar en los meses de verano
  Diego Dueñas Fernández – Departamento de Economía, Universidad de Alcalá

 • Diferencias en el uso de las TIC en función del nivel educativo de los padres
  María Fernández Mellizo-Soto - Departamento de Sociología, Facultad de Educación, Universidad Complutense de Madrid

 

Barcelona, 18 de setembre de 2019.

Convocatòria de projectes de recerca experimental en ciències socials

-

Resolució

La convocatòria ha estat oberta a propostes per desenvolupar recerques en ciències socials basades en experiments de laboratori o de camp.

El procés de selecció ha estat portat a terme per experts acadèmics vinculats a l’àmbit de les ciències socials. Els projectes han estat avaluats sense que els avaluadors coneguessin l'autoria ni la filiació dels recercadors concurrents.


Han format part del procés de selecció els següents recercadors:

Federico Todeschini, UPF

Dirk Foremny, UB

Albert Bravo Biosca, NESTA

Pedro Rey, ESADE

Sergi Vidal, CED

Nina Wiesehomeier, IE School of Global & Public Affairs
 

Els projectes finalment seleccionats han estat els següents:

 • Looking the other way? Selective media exposure and the electoral punishment of corruption
  Enrique Hernández, Universitat Autònoma de Barcelona

 • Estudio experimental sobre la influencia de la red social y de los incentivos en la recaudación de fondos con fines de investigación médica
  Francesc Josep Miguel Quesada, Universitat Autònoma de Barcelona

 • Exploring the Feasibility and Effectiveness of a Mobile App for Fibromyalgia management to improve patient´s quality
  Guadalupe Molinari, Centro de Investigación Biomédica en Red 

 • Mejorar la empatía hacia el mayor mediante la simulación de la vejez
  Stefan Walter, Universidad Rey Juan Carlos

 • Financial markets contagion: An experimental analysis
  Maria Helena Lopes Moreira da Veiga, Universidad Carlos III de Madrid

 • Promocionando ciudadanía e inclusión en la universidad: ¿Podemos enseñar empatía y razonamiento moral para afrontar la diversidad? (PROMOCIN)
  José Luis Álvarez Castillo, Universidad de Córdoba

 • Whom do we trust? Addressing stereotype threat in a multicultural society by a field experiment
  Jorge Rodríguez Menés, Universitat Pompeu Fabra

 • Personal and contextual mechanisms conditioning
  Edurne Bartolomé Peral, Universidad de Deusto

 • Prevención de la adicción al juego online en adolescentes: apuestas, tecnologías y consumo de drogas
  Mariano Chóliz Montañés, Universidad de Valencia

 • Determinantes individuales de las actitudes hacia diferentes tipos de impuestos: una encuesta experimental 
  Leire Salazar, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

 • Polítiques d’habitatge: opinió pública i evidència
  Jordi Brandts Bernad, Institut d’Anàlisi Económica (CSIC)

 

Barcelona, 25 de novembre de 2019.

Invitació a presentar treballs sobre immigració per a l'Observatori Social de ”la Caixa”

-

Resolució

L’Observatori Social de ”la Caixa” ha invitat els investigadors interessats a divulgar la seva recerca entre un públic no acadèmic a enviar els seus treballs (articles publicats, preprint o working papers) sobre el tema de la immigració.

L’Observatori convertirà els treballs de recerca seleccionats en articles accessibles i divulgatius. Per a això es farà càrrec de les tasques editorials i, si cal, posarà a la disposició de l’investigador un expert en redacció divulgativa, per adequar el text original a un estil accessible a un públic més ampli. L’article només es publicarà en el moment en què l’investigador estigui d’acord amb el contingut i la redacció.

El procés de selecció ha estat portat a terme per experts acadèmics vinculats a l'àmbit de les ciències socials i per l’equip de l’Observatori Social de "la Caixa".

Els treballs finalment seleccionats han estat els següents:

 • Immigrant locations and native residential preferences: Emerging ghettos or new communities? Albert Saiz (MIT); Jesús Fernández-Huertas Moraga (UC3M), i Ada Ferrer-i-Carbonell (IAE-CSIC, Barcelona GSE, IZA).

 • Inmigración y repoblación rural: el carácter multicultural de la nueva ruralidad. Luis Alfonso Camarero Rioja (UNED) i Rosario Sampedro (Universidad de Valladolid).

 • Searching for a better life: Predicting international migration with online search keywords. Marcus Böhme (German Federal Ministry of Finance), Andre Gröger (UAB, Barcelona GSE, MOVE) i Tobias Stöhr (IfW, IZA).

 • Abandono escolar prematuro y alumnado de origen extranjero en España: ¿un problema invisible? Silvia Carrasco Pons, Laia Narciso, Jordi Pàmies i Angelina Sánchez (Equipo EMIGRA, UAB).

 • Understanding the Effects of Legalizing Undocumented Immigrants. Joan Monras, (UPF, Barcelona GSE); Javier Vázquez-Grenno (UB), i Ferran Elias (UB).

 • What’s in a Name? Measuring Access to Social Activities with a Field Experiment. Carlos Gomez-Gonzalez (UCLM); Cornel Nesseler (University of Zurich), i Helmut Dietl (University of Zurich).

 • Diversity in Spanish Politics? The Nomination of Immigrant-Origin Candidates and Dynamics of Descriptive Political Representation in Local Elections. Santiago Pérez-Nievas Montiel (UAM); Daniela Vintila, CEDEM, University of Liege; Marta Parades Martín (UAM) i Joan Carles Pamies Palazuelo (UAM).

 • The glories of immigration. How soccer wins shape opinion on immigration. Carlos Lago- Peñas (Universitat de Vigo) i Ignacio Lago (ICREA-UPF).

 

Barcelona, 12 de novembre de 2019.

Lorem Ipsum

-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut fermentum ex et elit accumsan, ut venenatis metus congue. Praesent tincidunt at orci et lacinia. Nullam leo mauris, tincidunt quis turpis in, tristique placerat quam. Donec tincidunt orci id libero dictum pulvinar. Pellentesque a ante at enim ultricies vestibulum sit amet vitae sapien. Vivamus in blandit magna. Vestibulum nec rutrum ligula, ut aliquam quam. Vestibulum tincidunt quis ipsum eget porta. Aenean lacinia tincidunt dapibus. Etiam a dui orci. In magna ligula, vehicula a tincidunt a, maximus sed nibh. Donec accumsan tellus arcu, at iaculis nibh imperdiet sed. Aenean sit amet risus et libero placerat condimentum nec at diam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id lorem vitae nunc feugiat cursus vitae eget eros. Nullam non ultricies leo. Proin feugiat tempus porttitor. Vestibulum non ipsum sit amet nunc gravida imperdiet. Suspendisse id eleifend sapien, eget viverra odio. Pellentesque id turpis eget nisl hendrerit tristique. Ut tempor at purus sit amet luctus.

Etiam sed ullamcorper turpis, non tincidunt mauris. Duis iaculis, mauris eu euismod vestibulum, mauris sapien molestie lacus, quis ullamcorper libero augue nec enim. Nunc in massa sit amet erat tristique lobortis. Mauris sit amet vulputate libero, vitae dictum purus. Quisque pellentesque tempus facilisis. Aliquam erat volutpat. In sagittis vitae ipsum sit amet elementum. Donec vehicula aliquet rutrum. Maecenas imperdiet magna nulla, sed laoreet sem efficitur sit amet.

Morbi eu quam feugiat, viverra arcu ac, sollicitudin elit. Sed diam arcu, facilisis at augue sit amet, efficitur aliquam ante. Nunc facilisis ultrices sapien vitae scelerisque. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Praesent a quam eget odio pharetra ultrices. Quisque volutpat ultricies tempor. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Mauris fringilla commodo lacus. Integer eget convallis augue. Suspendisse volutpat enim dapibus cursus consectetur. Sed tempor nunc id justo feugiat, vitae condimentum erat molestie. Phasellus viverra scelerisque libero, consectetur condimentum mauris mattis quis. Praesent auctor metus pretium, ornare leo non, consectetur enim. Aenean aliquet id quam et ornare. Sed ipsum turpis, gravida id tellus ut, feugiat tincidunt nunc. Cras luctus at felis id viverra. Curabitur fringilla orci eu diam venenatis accumsan. Curabitur urna risus, cursus at laoreet quis, venenatis vel eros. Morbi id luctus tellus. Duis nibh leo, pulvinar quis odio in, lacinia ornare lectus. Sed dictum mattis tortor, ac tincidunt lectus bibendum et.