Convocatòries obertes

Convocatòria

Convocatòria de projectes de recerca experimental en ciències socials

-

L’Observatori Social de ”la Caixa” obre una convocatòria per donar suport a projectes de recerca en ciències socials basats en experiments de laboratori o de camp.

Convocatòries anteriors

Convocatòria

Convocatòria per incentivar la divulgació de la recerca en ciències socials

-

L’Observatori Social de ”la Caixa” obre una convocatòria per donar suport a investigadors socials que tinguin interès a divulgar la seva recerca mitjançant formats gràfics i narratius.

Convocatòria per incentivar la divulgació de la recerca en ciències socials

Convocatòria

Convocatòria de Recerca Social ”la Caixa”

-
Convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social. Les propostes s’han de basar en metodologies quantitatives amb l’objectiu de generar coneixement nou que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat.
Convocatòria de Recerca Social ”la Caixa”

Convocatòria

Convocatòria per donar suport per a projectes de recerca social basats en la realització d'enquestes

-
La convocatòria ha estat oberta a projectes de recerca que, mitjançant la realització d’una enquesta, permetin d’obtenir coneixements nous respecte als aspectes d’un determinat fenomen o problemàtica social i, concretament, en relació a la caracterització d’aquest fenomen o les seves causes.
Convocatòria per donar suport per a projectes de recerca social basats en la realització d'enquestes