Convocatòries obertes

Convocatòria

Invitació a presentar treballs sobre immigració per a l'Observatori Social de ”la Caixa”

-

L’Observatori Social de ”la Caixa” invita els investigadors interessats a divulgar la seva recerca entre un públic no acadèmic a enviar els seus treballs (articles publicats, preprint o working papers) sobre el tema de la immigració. L’Observatori convertirà el treball de recerca en un article accessible i divulgatiu. 

Invitació a presentar treballs sobre immigració per a l'Observatori Social de ”la Caixa”

Convocatòria

Convocatòria de projectes de recerca experimental en ciències socials

-

L’Observatori Social de ”la Caixa” obre una convocatòria per donar suport a projectes de recerca en ciències socials basats en experiments de laboratori o de camp.

Convocatòria de projectes de recerca experimental en ciències socials

Convocatòries anteriors

Convocatòria

Convocatòria per incentivar la divulgació de la recerca en ciències socials

-

La convocatòria ha estat oberta a propostes per desenvolupar narracions infogràfiques que donin llum sobre la realitat social espanyola, mitjançant la visualització de dades quantitatives procedents d’investigacions originals en ciències socials.

Convocatòria per incentivar la divulgació de la recerca en ciències socials

Convocatòria

Convocatòria de Recerca Social ”la Caixa”

-
Convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social. Les propostes s’han de basar en metodologies quantitatives amb l’objectiu de generar coneixement nou que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat.
Convocatòria de Recerca Social ”la Caixa”

Convocatòria

Convocatòria per donar suport per a projectes de recerca social basats en la realització d'enquestes

-
La convocatòria ha estat oberta a projectes de recerca que, mitjançant la realització d’una enquesta, permetin d’obtenir coneixements nous respecte als aspectes d’un determinat fenomen o problemàtica social i, concretament, en relació a la caracterització d’aquest fenomen o les seves causes.
Convocatòria per donar suport per a projectes de recerca social basats en la realització d'enquestes