Properes obertures

Convocatòria

Convocatòria Connecta: de la recerca a la pràctica social

-

L’Observatori Social llança aquesta convocatòria amb l’objectiu de promoure la relació i el treball conjunt entre l’àmbit de la recerca i el de la pràctica (sector social i administració pública) i augmentar l’impacte social de tots dos àmbits.

Convocatòries obertes

No hi ha cap resultat.

Convocatòries en avaluació

Convocatòria

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre tecnologia i societat (FS21-1B)

-

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” obre una convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre tecnologia i societat a Espanya en què s’utilitzin dades d’enquestes quantitatives sobre ciències socials.

 

Convocatòries resoltes

Convocatòria

Convocatòria de Recerca Social 2021 (SRC 2021)

-

Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social.

Convocatòria de Recerca Social 2021 (SRC 2021)

Convocatòria

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre desigualtat social (LL2020_5)

-

Aquesta convocatòria de l’Observatori Social de ”la Caixa” té com a objectiu donar suport a projectes de recerca sobre Desigualtat i Pacte Social a Espanya.
 

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre desigualtat social (LL2020_5)

Convocatòria

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre l’impacte social de la covid-19

-

Aquesta convocatòria de l’Observatori Social de ”la Caixa” ha tingut com objectiu donar suport a projectes que permetin obtenir dades sobre l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 en la societat espanyola.

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre l’impacte social de la covid-19

Convocatòria

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca basats en enquestes sobre l’impacte social de la covid-19

-

Aquesta convocatòria de l’Observatori Social de ”la Caixa” ha tingut com a objectiu donar suport a projectes que, mitjançant la realització d’una enquesta, permetin obtenir dades sobre l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 en la societat espanyola.

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca basats en enquestes sobre l’impacte social de la covid-19

Convocatòria

Convocatòria de Recerca Social 2020

-

La Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per a finançar projectes d’investigació d’excel·lència, innovadors i orientació social. 

Convocatòria de Recerca Social 2020

Convocatòria

Convocatòria per donar suport a un projecte de recerca sobre la «fuga de talents»

-

Aquesta convocatòria ha estat oberta a projectes de recerca social que permeti analitzar, mitjançant l’aplicació de tècniques quantitatives, l’efecte net de la «fuga de talents» sobre l’activitat científica del país d’origen.

Convocatòria per donar suport a un projecte de recerca sobre la «fuga de talents»

Convocatòria

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca social: formació professional, abandonament escolar i precarietat laboral

-

Aquesta convocatòria de l’Observatori Social de ”la Caixa” ha tingut com a objectiu incentivar la recerca en ciències socials donant suport a recerques originals que aportin llum sobre tres aspectes concrets de la realitat social espanyola: la formació professional, l’abandonament escolar prematur i la precarietat laboral.

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca social: formació professional, abandonament escolar i precarietat laboral

Convocatòria

Convocatòria per donar suport a un projecte d’estudi social basat en una enquesta plurianual

-

Aquesta convocatòria ha estat oberta a projectes de recerca que, mitjançant la realització d’una enquesta plurianual, feta durant els pròxims quatre anys, aportin una anàlisi nova sobre un fenomen o problemàtica social i la seva evolució en el temps.

Convocatòria per donar suport a un projecte d’estudi social basat en una enquesta plurianual

Convocatòria

Invitació a presentar treballs sobre immigració per a l'Observatori Social de ”la Caixa”

-

L’Observatori Social de ”la Caixa” ha invitat els investigadors interessats a divulgar la seva recerca entre un públic no acadèmic a enviar els seus treballs (articles publicats, preprint o working papers) sobre el tema de la immigració.

Invitació a presentar treballs sobre immigració per a l'Observatori Social de ”la Caixa”

Convocatòria

Convocatòria de projectes de recerca experimental en ciències socials

-

La convocatòria ha estat oberta a propostes per desenvolupar recerques en ciències socials basades en experiments de laboratori o de camp.

Convocatòria de projectes de recerca experimental en ciències socials

Convocatòria

Convocatòria per incentivar la divulgació de la recerca en ciències socials

-

La convocatòria ha estat oberta a propostes per desenvolupar narracions infogràfiques que donin llum sobre la realitat social espanyola, mitjançant la visualització de dades quantitatives procedents d’investigacions originals en ciències socials.

Convocatòria per incentivar la divulgació de la recerca en ciències socials

Convocatòria

Convocatòria de Recerca Social 2019

-

Convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social. Les propostes s’han de basar en metodologies quantitatives amb l’objectiu de generar coneixement nou que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat.

Convocatòria de Recerca Social 2019

Convocatòria

Convocatòria per donar suport per a projectes de recerca social basats en la realització d'enquestes

-

La convocatòria ha estat oberta a projectes de recerca que, mitjançant la realització d’una enquesta, permetin d’obtenir coneixements nous respecte als aspectes d’un determinat fenomen o problemàtica social i, concretament, en relació a la caracterització d’aquest fenomen o les seves causes.

Convocatòria per donar suport per a projectes de recerca social basats en la realització d'enquestes