Informe

Benestar econòmic i material

Inclusió Social
Luis Ayala Cañón, Rosa Martínez López, Universidad Rey Juan Carlos i EQUALITAS; Olga Cantó Sánchez, Marina Romaguera de la Cruz, Universidad de Alcalá i EQUALITAS; Carolina Navarro Ruiz, UNED i EQUALITAS

Qualsevol llar ha d’afrontar tres reptes: disposar de prou ingressos, mantenir un equilibri financer i evitar situacions de pobresa. Aquest informe analitza les necessitats socials vinculades a les condicions materials de vida.

Article

L’envelliment al món rural: una oportunitat per canviar les relacions de gènere?

Inclusió Social
Begoña Elizalde-San Miguel, Universitat Pública de Navarra
L’envelliment i la cura de la gent gran a les zones rurals planteja un repte i una oportunitat per al canvi: amb una població més vella i molt masculinitzada, els homes s’hauran d’implicar més en el paper de cuidadors, tradicionalment desenvolupat per dones.
L’envelliment al món rural: una oportunitat per canviar les relacions de gènere?

Article

L’ocupació a Espanya: prou lluny encara de l’economia del coneixement

Inclusió Social
Ramón Alós Moner, Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) i Institut d’Estudis del Treball (IET), Universitat Autònoma de Barcelona

El predomini de l’ocupació de baix valor afegit, una inversió escassa en innovació i unes condicions precàries per al treballador, allunyen Espanya de l’economia del coneixement. Com es pot fer capgirar aquesta situació?

L’ocupació a Espanya: prou lluny encara de l’economia del coneixement

Article

Crisi econòmica i classes socials: tots hi perdem, sobretot els més pobres

Inclusió Social
Olga Salido, professora de Sociologia a la Universitat Complutense de Madrid
Tot i que la crisi econòmica ha produït un empobriment generalitzat dels diferents segments de la població a casa nostra, l’impacte ha estat molt més gran en els estrats més pobres.
Crisi econòmica i classes socials: tots hi perdem, sobretot els més pobres

El més destacat

Ressenyes

Baròmetre

Indicadors d'inclusió social

Indicadors d'inclusió social

Inclusió Social

Com és la situació socioeconòmica del país? L’Observatori Social de ”la Caixa” recull en aquesta secció un conjunt d’indicadors que permeten fer una radiografia actual de la relació entre economia i persones, i analitza aspectes com ara la composició de les llars o l’accés al mercat de treball en comparació amb altres societats del nostre entorn.