Informe

Anàlisi de les necessitats socials de las persones grans

Inclusió Social
Luis Ayala i Rosa Martínez López,Universidad Rey Juan Carlos i EQUALITAS;Carolina Navarro Ruiz,UNED i EQUALITAS;Olga Cantó Sánchez i Marina Romaguera de la Cruz,Universidad de Alcalá i EQUALITAS

La gent gran té més estabilitat econòmica i pitjors condicions de salut. Analitzem la situació d’aquest segment de la població abans del canvi dràstic causat per la covid-19.

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de la infància

Inclusió Social
Luis Ayala Cañón i Rosa Martínez López,Universitat Rey Juan Carlos i EQUALITAS;Olga Cantó Sánchez i Marina Romaguera de la Cruz,Universitat d'Alcalá i EQUALITAS;Carolina Navarro Ruiz,UNED i EQUALITAS

Les carències durant la infantesa es converteixen en desigualtat d’oportunitats en la vida adulta. Entendre com eren les condicions d’aquest segment de la població abans de la crisi de la covid-19 ens pot ajudar a preparar el futur.

Anàlisi de les necessitats socials de la infància

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de la joventut

Inclusió Social
Luis Ayala i Rosa Martínez López,Universidad Rey Juan Carlos i EQUALITAS;Olga Cantó Sánchez y Marina Romaguera de la Cruz,Universidad de Alcalá y EQUALITAS;Carolina Navarro Ruiz,UNED i EQUALITAS

La manca d’oportunitats professionals i la precarietat laboral fan que els joves siguin molt vulnerables a les crisis econòmiques. Quines eren les circumstàncies de les persones d’aquest grup d’edat abans de la covid-19?

Anàlisi de les necessitats socials de la joventut

Article

Les transferències a la infància com a millor mètode per lluitar contra la pobresa infantil

Inclusió Social
Elena Bárcena, M. Carmen Blanco i Salvador Pérez,Universitat de Màlaga
A Espanya tot just el 3,3 % del total de les transferències socials de l’any 2016 es destinaven a la infantesa, respecte del 9 % de la mitjana europea. No obstant això, aquest estudi demostra que és la via més eficaç contra la pobresa.
Les transferències a la infància com a millor mètode per lluitar contra la pobresa infantil

El més destacat

Ressenyes

Baròmetre

Indicadors d'inclusió social

Indicadors d'inclusió social

Inclusió Social

Com és la situació socioeconòmica del país? L’Observatori Social de ”la Caixa” recull en aquesta secció un conjunt d’indicadors que permeten fer una radiografia actual de la relació entre economia i persones, i analitza aspectes com ara la composició de les llars o l’accés al mercat de treball en comparació amb altres societats del nostre entorn.