Informe

Mercat de treball

Inclusió Social
Luis Ayala Cañón, Rosa Martínez López, Universidad Rey Juan Carlos i EQUALITAS; Olga Cantó Sánchez, Marina Romaguera de la Cruz, Universidad de Alcalá i EQUALITAS; Carolina Navarro Ruiz, UNED i EQUALITAS

El desenvolupament d’un país depèn, en gran mesura, de l’accés a l’ocupació en unes condicions adequades i d’una remuneració suficient per cobrir les necessitats de cada llar. Aquest informe analitza les necessitats socials vinculades al mercat laboral.

Article

Més lloguer, més inseguretat?

Inclusió Social
Juan A. Módenes, Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona; Adaptació: Núria Vallès Peris
L’accés a l’habitatge a través del lloguer va en augment a Espanya, tot i que és la forma de tinença d’habitatge menys segura des del punt de vista econòmic, contractual i jurídic. Analitzem quins col·lectius són els més afectats.
Més lloguer, més inseguretat?

Article

Com accedeixen els joves a l’habitatge?

Inclusió Social
Aitana Alguacil Denche, sociòloga; Adaptat per Núria Vallès-Peris
Avaluem quines són les dificultats en l’accés dels joves a un habitatge propi i quins efectes demogràfics comporta aquesta situació.
Com accedeixen els joves a l’habitatge?

Article

L’augment de les desigualtats durant la crisi: quin paper hi ha tingut el mercat laboral?

Inclusió Social
Albert Recio Andreu, Universitat Autònoma de Barcelona
El fenomen dels «treballadors pobres» s’escampa? Entre altres efectes de la crisi econòmica, proliferen les feines temporals i a temps parcial i baixen els salaris.
L’augment de les desigualtats durant la crisi: quin paper hi ha tingut el mercat laboral?

El més destacat

Ressenyes

Baròmetre

Indicadors d'inclusió social

Indicadors d'inclusió social

Inclusió Social

Com és la situació socioeconòmica del país? L’Observatori Social de ”la Caixa” recull en aquesta secció un conjunt d’indicadors que permeten fer una radiografia actual de la relació entre economia i persones, i analitza aspectes com ara la composició de les llars o l’accés al mercat de treball en comparació amb altres societats del nostre entorn.