Continguts d'inclusió social

Anàlisi de les necessitats socials de las persones grans

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de las persones grans

Maig 2020

Inclusió Social
Luis Ayala i Rosa Martínez López,Universidad Rey Juan Carlos i EQUALITAS;Carolina Navarro Ruiz,UNED i EQUALITAS;Olga Cantó Sánchez i Marina Romaguera de la Cruz,Universidad de Alcalá i EQUALITAS

La gent gran té més estabilitat econòmica i pitjors condicions de salut. Analitzem la situació d’aquest segment de la població abans del canvi dràstic causat per la covid-19.

Anàlisi de les necessitats socials de la joventut

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de la joventut

Maig 2020

Inclusió Social
Luis Ayala i Rosa Martínez López,Universidad Rey Juan Carlos i EQUALITAS;Olga Cantó Sánchez y Marina Romaguera de la Cruz,Universidad de Alcalá y EQUALITAS;Carolina Navarro Ruiz,UNED i EQUALITAS

La manca d’oportunitats professionals i la precarietat laboral fan que els joves siguin molt vulnerables a les crisis econòmiques. Quines eren les circumstàncies de les persones d’aquest grup d’edat abans de la covid-19?

Anàlisi de les necessitats socials de la infància

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de la infància

Maig 2020

Inclusió Social
Luis Ayala Cañón i Rosa Martínez López,Universitat Rey Juan Carlos i EQUALITAS;Olga Cantó Sánchez i Marina Romaguera de la Cruz,Universitat d'Alcalá i EQUALITAS;Carolina Navarro Ruiz,UNED i EQUALITAS

Les carències durant la infantesa es converteixen en desigualtat d’oportunitats en la vida adulta. Entendre com eren les condicions d’aquest segment de la població abans de la crisi de la covid-19 ens pot ajudar a preparar el futur.

Resum executiu

Secció

Resum executiu

Maig 2020

Inclusió Social

Històricament, l’emancipació dels joves a casa nostra ha estat molt dificultosa per la combinació entre el preu de la compra o lloguer de l’habitatge i els salaris baixos.

Els efectes redistributius de les polítiques familiars

Informe

Els efectes redistributius de les polítiques familiars

Abril 2020

Inclusió Social
Olga Cantó i Andrea Sobas,Universidad de Alcalá

Un dels riscos de la pandèmia és un increment de la pobresa infantil. Analitzem l’eficàcia de les polítiques redistributives (pre-covid-19) que tenen com a objectiu protegir les llars vulnerables amb infants.  

Els efectes redistributius del sistema d’impostos i transferències a Europa

Informe

Els efectes redistributius del sistema d’impostos i transferències a Europa

Abril 2020

Inclusió Social
Amadeo Fuenmayor, Rafael Granell i Teresa Savall,Universitat de València

Analitzem possibles reformes, plantejades en un escenari previ a la covid-19, per millorar l’estat del benestar a Espanya i la seva capacitat redistributiva amb relació a la mitjana europea. 

Els efectes redistributius de les prestacions socials i els impostos: estat de la qüestió

Informe

Els efectes redistributius de les prestacions socials i els impostos: estat de la qüestió

Abril 2020

Inclusió Social
Luis Ayala,UNED i Equalitas;Olga Cantó,Universidad de Alcalá i Equalitas

La situació dels mesos vinents ens obliga a reflexionar sobre la capacitat redistributiva (pre-covid-19) de la societat. Espanya és un dels països de la Unió Europea amb més desigualtat d’ingressos. Analitzem quins factors limiten l’impacte dels instruments redistributius.

Resum executiu

Secció

Resum executiu

Maig 2020

Inclusió Social

Els indicadors mostren que la dificultat per arribar a final de mes o la pobresa crònica són menors en aquest col·lectiu que en el total de la població.

Resum executiu

Secció

Resum executiu

Maig 2020

Inclusió Social

La pobresa dels menors implica sovint privació material i és de caràcter més crònic que fa una dècada.

Polítiques públiques

Secció

Polítiques públiques

Maig 2020

Inclusió Social

Espanya és el país de la Unió Europea on és més gran la diferència entre l’efecte de les prestacions monetàries sobre la pobresa del conjunt de la població i de la gent gran, amb un clar avantatge favorable a aquest col·lectiu.