Continguts d'inclusió social

Indicadors d'inclusió social

Baròmetre

Indicadors d'inclusió social

Setembre 2016

Inclusió Social

Com és la situació socioeconòmica del país? L’Observatori Social de ”la Caixa” recull en aquesta secció un conjunt d’indicadors que permeten fer una radiografia actual de la relació entre economia i persones, i analitza aspectes com ara la composició de les llars o l’accés al mercat de treball en comparació amb altres societats del nostre entorn.

Taxa de risc de pobresa per tipus de llar

Baròmetre

Taxa de risc de pobresa per tipus de llar

Setembre 2016

Inclusió Social