Indicadors de cultura

Com es posiciona el nostre país en qüestions culturals? Si s’entén la cultura en la seva forma més àmplia, els indicadors que ofereix aquesta secció ens permeten interpretar com la cultura s’interrelaciona, en un context europeu, amb la realitat social i econòmica actual.

 

Selecció i elaboració dels indicadors de cultura:

 

Anna Villarroya, Universitat de Barcelona
Victoria Ateca-Amestoy i Victoria Rusu, Universitat del País Basc

 

Percepció sobre cultura i ciutadania europea

Baròmetre

Percepció sobre cultura i ciutadania europea

Setembre 2016

Cultura