Indicadors d'educació

Cap on va l’educació? En aquest apartat es presenten una sèrie d’indicadors clau per conèixer la situació de l’educació a la nostra societat. La majoria s’han construït sobre bases de dades internacionals com l’Enquesta Social Europea (ESS) o l’Informe PISA, entre d’altres.

 

Selecció i elaboració dels indicadors d’educació:

 

Anna Villarroya, Universitat de Barcelona
Daniela Bellani, Universitat Pompeu Fabra

 

Valoració del sistema educatiu

Baròmetre

Valoració del sistema educatiu

Juny 2018

Educació