Indicadors d'inclusió social

Com és la situació socioeconòmica del país? Aquesta secció recull un conjunt d’indicadors que permeten fer una radiografia actual de la relació entre economia i persones, i analitza aspectes com ara la composició de les llars o l’accés al mercat de treball en comparació amb altres societats del nostre entorn.

 

Selecció i elaboració dels indicadors d’inclusió social:
 
Anna Villarroya, Universitat de Barcelona
Daniela Bellani, Universitat Pompeu Fabra