Infodades destacades

Infodada

Viure més anys és sinònim d’una millor qualitat de vida?

Inclusió Social
A partir de 65 anys, els homes viuen saludablement durant més temps que no pas les dones. Què passa als països del nostre entorn?
Viure més anys és sinònim d’una millor qualitat de vida?

Infodada

En quina mena de llars viuen les persones grans?

Inclusió Social
Quines són les formes de convivència més comunes en les persones grans? Al nostre país el percentatge dels que viuen sols o en parella és més baix, per comparació a altres països del nostre entorn.
En quina mena de llars viuen les persones grans?

Infodada

Inversió pública en les persones grans

Inclusió Social
Quin percentatge de la despesa pública es destina a les persones grans? La tendència als països europeus ha estat augmentar el pes dels recursos destinats a aquest col·lectiu.
Inversió pública en les persones grans

Infodada

Posició econòmica de les persones grans

Inclusió Social
Hi ha diferències entre el percentatge d’homes i dones més grans de 60 anys que es troben en risc de pobresa? Al nostre país pràcticament han desaparegut les diferències de gènere en la taxa de risc de pobresa dels més grans de 60 anys.
Posició econòmica de les persones grans

Infodada

Dependència econòmica de la població gran respecte a les generacions més joves

Inclusió Social
El 2030, per cada 100 persones en edat de treballar n’hi haurà 40 d’econòmicament dependents o en edat inactiva. Augmentarà aquesta proporció amb el temps?
Dependència econòmica de la població gran respecte a les generacions més joves

Infodada

Dependència per a l’atenció personal

Inclusió Social
Quantes persones més grans de 65 anys tenen dificultats per fer alguna de les activitats bàsiques de la vida diària? Al nostre país, el 33% de les persones més grans de 65 anys tenen problemes per rentar-se sols.
Dependència per a l’atenció personal

Infodada

Índex d’envelliment actiu

Inclusió Social
Aquest indicador mesura el nivell d’independència de les persones grans; es basa en variables com ara l’ocupació, la participació social, la vida independent i la capacitat d’envellir saludablement.
Índex d’envelliment actiu

Infodada

Relacions amb familiars i persones pròximes

Inclusió Social
Amb quina freqüència es troba la gent gran amb els seus familiars? Al nostre país, la freqüència mínima setmanal supera amb escreix la mitjana europea per a tots dos sexes.
Relacions amb familiars i persones pròximes

Infodada

Participació en activitats de voluntariat i ciutadania activa

Inclusió Social
Fins a quin punt les persones grans participen en activitats polítiques? El 6,5% dels homes i el 4,3% de les dones entre 65 i 74 anys del nostre país participen activament en política.
Participació en activitats de voluntariat i ciutadania activa

Infodada

Persones grans (65-74 anys) i noves tecnologies

Inclusió Social
Al llarg de l’última dècada, el nombre de persones grans que fan servir les noves tecnologies no ha deixat d’augmentar. El 2017, el 28% enviaven missatges per mitjans electrònics.
Persones grans (65-74 anys) i noves tecnologies

Infodada

Contribució de les persones grans a l’atenció als familiars

Inclusió Social
Com contribueixen les persones grans a l’atenció intergeneracional? El 2016, el 35% de les persones grans del nostre país s’encarregaven regularment de cuidar els nets.
Contribució de les persones grans a l’atenció als familiars

Infodades per temàtiques