Infodades destacades

Infodada

Dimensió de les llars

Inclusió Social
El 2017, el 21,8 % de les llars estaven formades per parelles sense fills. Quin model predomina a Europa?
Dimensió de les llars

Infodada

En quin tipus d’habitatge viu la població espanyola?

Inclusió Social
Un 45,6 % de la població viu en un pis en un edifici amb més de 10 habitatges. És així a la resta d’Europa?
En quin tipus d’habitatge viu la població espanyola?

Infodada

Inversió pública en habitatge

Inclusió Social
El 2015, el percentatge d’habitatges de lloguer social a Espanya era del 2,5 %, molt baix. Quins són els països de la UE amb més volum d’habitatge protegit?
Inversió pública en habitatge

Infodada

Dificultats en l’accés a l’habitatge

Inclusió Social
El 2017, el 42,1 % de les persones dedicaven més del 40 % de la renda disponible a pagar el lloguer. Què vol dir això en el context europeu?
Dificultats en l’accés a l’habitatge

Infodada

Pressupost de la llar destinat a l’habitatge

Inclusió Social
Quin pressupost destinem a costos associats a la llar? En proporció, gasten més les llars pobres o les riques?
Pressupost de la llar destinat a l’habitatge

Infodada

Sobreocupació

Inclusió Social
El 5 % de la població espanyola residia en habitatge sobreocupats el 2017. En aquest indicador, Espanya està millor que la mitjana europea.
Sobreocupació

Infodada

Privació severa en matèria d’habitatge

Inclusió Social
Analitzem la taxa de privació severa en matèria d’habitatge a Espanya. Millor o pitjor que la mitjana europea?
Privació severa en matèria d’habitatge

Infodada

Vulnerabilitat dels joves

Inclusió Social
En una llar jove, què comporta més proporció de renda, la compra o el lloguer?
Vulnerabilitat dels joves

Infodades per temàtiques