Infodades destacades

Infodada

Activitat econòmica generada al sector cultural

Cultura

Quin impacte té l’activitat cultural en l’economia? El 2014, les empreses de serveis espanyoles dedicades a activitats culturals van representar el 3,73 % de l’activitat econòmica total. 

Activitat econòmica generada al sector cultural

Infodada

Ocupació en el sector cultural

Cultura

Quantes persones treballen en el sector cultural? El 2015, el sector cultural ocupava el 2,5 % de la població del país. Aquesta xifra està per sota de la mitjana europea.

Ocupació en el sector cultural

Infodada

Inversió pública en cultura

Cultura

Quant inverteixen els països en cultura? L’última dècada, les administracions públiques del país han reduït el finançament de serveis culturals.

Inversió pública en cultura

Infodada

Pràctiques artístiques amateur

Cultura

Tocar un instrument, cantar, fer fotografia… El 2015, el 14,2 % dels ciutadans feia alguna activitat artística no professional com a mínim una vegada a la setmana.

Pràctiques artístiques amateur

Infodada

Noves formes de participació cultural

Cultura

El nivell de renda influeix en els hàbits de participació cultural a través d’internet. Què passa als països del voltant?

Noves formes de participació cultural

Infodada

Satisfacció amb els espais culturals a les ciutats europees

Cultura

Què opinen els ciutadans sobre els espais culturals disponibles als seus llocs de residència? Aquest indicador mostra en quines ciutats europees la ciutadania es mostra més satisfeta.

Satisfacció amb els espais culturals a les ciutats europees

Infodada

Dificultat d’accés als serveis culturals

Cultura

Motius com els horaris i la distància poden complicar l’accés dels ciutadans als espais culturals. L’any 2012, el 32 % de la població del país considerava que accedir als serveis culturals era difícil o molt difícil, quatre punts per sobre de la mitjana europea.

Dificultat d’accés als serveis culturals

Infodada

Valoració de la presència d’immigrants per a la vida cultural del país

Cultura

Com influeix la presència d’immigrants en la vida cultural del país? El 2014, el 49 % dels espanyols consideraven que la presència d’immigrants enriquia la vida cultural del país.

Valoració de la presència d’immigrants per a la vida cultural del país

Infodada

Quina importància té la cultura a l’hora de planificar un desplaçament per les vacances?

Cultura

La cultura va ser una de les raons principals del 29 % de la població espanyola a l’hora de planificar un viatge per a les vacances del 2015. Una xifra tres punts per sobre de la mitjana europea.

Quina importància té la cultura a l’hora de planificar un desplaçament per les vacances?

Infodada

Participació en estudis relacionats amb la cultura segons el sexe

Cultura

A tots els països, a les carreres relacionades amb la cultura hi havia més dones que homes l’any 2015. A Espanya el 57,8 % d’estudiants de titulacions relacionades amb la cultura eren dones.

Participació en estudis relacionats amb la cultura segons el sexe

Infodada

Percentatge de població que va fer almenys un curs de formació relacionat amb la cultura el darrer any

Cultura

Quantes persones participen en cursos de formació complementària vinculada a la cultura? L’any 2015, un 5,9 % de la població espanyola va fer alguna formació d’aquesta mena.

Percentatge de població que va fer almenys un curs de formació relacionat amb la cultura el darrer any

Infodades per temàtiques