Infodades destacades

Infodada

Població per sota del llindar de pobresa

Inclusió social

El 2017 una quarta part de la població espanyola estava en risc de pobresa. Quanta diferència hi ha amb la mitjana europea?

Població per sota del llindar de pobresa

Infodada

Persones mancades severament de béns materials

Inclusió social

En l’última dècada, el nombre de persones en situació severa de privació material a Espanya s’ha mantingut per sota de la mitjana europea. Quin país té un índex més alt de privació material?

Persones mancades severament de béns materials

Infodada

Llars amb intensitat laboral molt baixa

Inclusió social

Quants ciutadans espanyols viuen en llars amb molt baixa intensitat de treball? Descobreix si la mitjana europea és inferior o superior.

Llars amb intensitat laboral molt baixa

Infodada

Risc de pobresa i situació al mercat de treball

Inclusió social

Un 13,1 % de les persones ocupades a Espanya disposa d’una renda per sota del llindar de risc de pobresa. Quin col·lectiu és el més afectat?

Risc de pobresa i situació al mercat de treball

Infodada

Impacte de les polítiques públiques

Inclusió social

Quina despesa pública inverteix Espanya en polítiques per reduir l’exclusió social? Tenen impacte real les transferències socials?

Impacte de les polítiques públiques

Infodada

Els nens i els adolescents, els més afectats per la pobresa

Inclusió social

Els infants i adolescents són els grans perjudicats per les carències econòmiques de les famílies. A quina franja d’edat correspon el risc de pobresa i exclusió social més alt?

Els nens i els adolescents, els més afectats per la pobresa

Infodada

Impacte del nivell educatiu dels progenitors en la pobresa dels fills

Inclusió social

El risc de pobresa i exclusió social augmenta a mesura que el nivell educatiu disminueix. Fins on arriba aquesta diferència?

Impacte del nivell educatiu dels progenitors en la pobresa dels fills

Infodada

Impacte de l’origen dels progenitors en la pobresa dels fills

Inclusió social

L’origen dels progenitors és determinant per tenir més risc de pobresa? Analitzem si els fills d’immigrants són més vulnerables.

Impacte de l’origen dels progenitors en la pobresa dels fills

Infodada

Llars amb intensitat de treball molt baixa i fills dependents, amb més risc de pobresa i exclusió social

Inclusió social

El 79,3 % de les llars amb infants i molt baixa intensitat de treball estava el 2017 en risc de pobresa. Aquesta xifra supera la mitjana europea?

Llars amb intensitat de treball molt baixa i fills dependents, amb més risc de pobresa i exclusió social

Infodades per temàtiques