Infodades destacades

Infodada

¿Com són les nostres llars?

Inclusió Social
El 2017, el 25,6 % de les llars espanyoles estaven formades per un adult sense fills. Quin és el model familiar que predomina a la resta d’Europa? 
¿Com són les nostres llars?

Infodada

Llars en risc de pobresa i exclusió social

Inclusió Social
Hi ha més risc de pobresa i exclusió social en les llars monoparentals? L’any 2017, el 48 % d’aquestes llars passava dificultats econòmiques a Espanya.
Llars en risc de pobresa i exclusió social

Infodada

Es poden permetre les famílies accedir als serveis d'atenció infantil?

Inclusió Social
El 32,5 % de les famílies monoparentals espanyoles diuen que tenen moltes dificultats per pagar serveis de cura infantil. Les llars amb dos adults tenen més fàcil accedir a aquests serveis?
Es poden permetre les famílies accedir als serveis d'atenció infantil?

Infodada

Quins són els motifs principals que entrebanquen l'accés als serveis que ofereixen les llars d'infants?

Inclusió Social
Raons econòmiques, disponibilitat de places, distància, flexibilitat horària… Quins factors determinen l’accés a les llars d’infants?
Quins són els motifs principals que entrebanquen l'accés als serveis que ofereixen les llars d'infants?

Infodada

Situació de les llars i rendiment del estudiants

Inclusió Social
Analitzem la diferència entre les puntuacions mitjanes de lectura i matemàtiques dels alumnes segons els nivells de renda familiar. Estem per sobre o per sota d’altres països de l’entorn?
Situació de les llars i rendiment del estudiants

Infodada

En quin tipus d'habitatge viuen les famílies espanyoles?

Inclusió Social

El 80,1 % de les llars amb dos adults sense nens resideixen en un habitatge de propietat. En el cas de les llars monoparentals el percentatge baixa fins al 65 %.

En quin tipus d'habitatge viuen les famílies espanyoles?

Infodada

Dificultats de les famílies relacionades amb l'habitatge

Inclusió Social
El 54,5 % de les llars monoparentals no tenen capacitat per assumir despeses imprevistes. Quina mena de carència material tenen la resta de llars? 
Dificultats de les famílies relacionades amb l'habitatge

Infodada

Concentració de baixa intensitat laboral a les llars monoparentals

Inclusió Social
El percentatge més alt de llars amb molt baixa intensitat d’ocupació se situa en un 24,6 % i correspon a les llars monoparentals. Què passa amb la resta de llars?
Concentració de baixa intensitat laboral a les llars monoparentals

Infodada

Són més felices les famílies amb fills?

Inclusió Social
Quines són les llars més felices? Les famílies amb fills es declaren més felices que les que no tenen fills a càrrec.
Són més felices les famílies amb fills?

Infodada

Participació en activitats culturals

Inclusió Social
Les famílies amb fills assisteixen més sovint a activitats culturals? Aquest indicador mostra el percentatge de participació cultural segons el tipus de llar. 
Participació en activitats culturals

Infodada

Barreres a la participació cultural segons el tipus de llar

Inclusió Social
El 16,5 % de les famílies amb fills a la llar no es poden permetre gaudir d’activitats culturals, un percentatge que augmenta fins al 20,3 % en el cas de les llars monoparentals. 
Barreres a la participació cultural segons el tipus de llar

Infodades per temàtiques