Infodades per temàtiques

Percentatge de població que va fer almenys un curs de formació relacionat amb la cultura el darrer any

Infodada

Percentatge de població que va fer almenys un curs de formació relacionat amb la cultura el darrer any

Gener 2018

Cultura

Quantes persones participen en cursos de formació complementària vinculada a la cultura? L’any 2015, un 5,9 % de la població espanyola va fer alguna formació d’aquesta mena.

Llars amb intensitat de treball molt baixa i fills dependents, amb més risc de pobresa i exclusió social

Infodada

Llars amb intensitat de treball molt baixa i fills dependents, amb més risc de pobresa i exclusió social

Febrer 2020

Inclusió Social

El 79,3 % de les llars amb infants i molt baixa intensitat de treball estava el 2017 en risc de pobresa. Aquesta xifra supera la mitjana europea?

Impacte de l’origen dels progenitors en la pobresa dels fills

Infodada

Impacte de l’origen dels progenitors en la pobresa dels fills

Febrer 2020

Inclusió Social

L’origen dels progenitors és determinant per tenir més risc de pobresa? Analitzem si els fills d’immigrants són més vulnerables.

Impacte del nivell educatiu dels progenitors en la pobresa dels fills

Infodada

Impacte del nivell educatiu dels progenitors en la pobresa dels fills

Febrer 2020

Inclusió Social

El risc de pobresa i exclusió social augmenta a mesura que el nivell educatiu disminueix. Fins on arriba aquesta diferència?

Els nens i els adolescents, els més afectats per la pobresa

Infodada

Els nens i els adolescents, els més afectats per la pobresa

Febrer 2019

Inclusió Social

Els infants i adolescents són els grans perjudicats per les carències econòmiques de les famílies. A quina franja d’edat correspon el risc de pobresa i exclusió social més alt?

Impacte de les polítiques públiques

Infodada

Impacte de les polítiques públiques

Febrer 2020

Inclusió Social

Quina despesa pública inverteix Espanya en polítiques per reduir l’exclusió social? Tenen impacte real les transferències socials?

Risc de pobresa i situació al mercat de treball

Infodada

Risc de pobresa i situació al mercat de treball

Febrer 2020

Inclusió Social

Un 13,1 % de les persones ocupades a Espanya disposa d’una renda per sota del llindar de risc de pobresa. Quin col·lectiu és el més afectat?

Llars amb intensitat laboral molt baixa

Infodada

Llars amb intensitat laboral molt baixa

Febrer 2020

Inclusió Social

Quants ciutadans espanyols viuen en llars amb molt baixa intensitat de treball? Descobreix si la mitjana europea és inferior o superior.

Persones mancades severament de béns materials

Infodada

Persones mancades severament de béns materials

Febrer 2020

Inclusió Social

En l’última dècada, el nombre de persones en situació severa de privació material a Espanya s’ha mantingut per sota de la mitjana europea. Quin país té un índex més alt de privació material?

Població per sota del llindar de pobresa

Infodada

Població per sota del llindar de pobresa

Febrer 2020

Inclusió Social

El 2017 una quarta part de la població espanyola estava en risc de pobresa. Quanta diferència hi ha amb la mitjana europea?