Infodades per temàtiques

Condicionants demogràfics

Infodada

Condicionants demogràfics

Gener 2018

Inclusió Social

Els canvis poblacionals es poden produir per variacions motivades per canvis naturals i per moviments migratoris.

La desocupació com un factor clau en les situacions de pobresa i exclusió social

Infodada

La desocupació com un factor clau en les situacions de pobresa i exclusió social

Gener 2018

Inclusió Social

Hi ha grans diferències en les taxes de desocupació en funció de l’edat i la nacionalitat. Gairebé la meitat dels espanyols menors de 25 anys estaven a l’atur l’any 2016.

Desigualtat en la distribució de la renda

Infodada

Desigualtat en la distribució de la renda

Gener 2018

Inclusió Social

Entre els anys 2007 i 2017, la desigualtat a Espanya ha augmentat, i el coeficient de Gini (sense comptar les transferències socials) ha passat de 45 a 50

Exclusió del mercat de treball

Infodada

Exclusió del mercat de treball

Maig 2018

Inclusió Social

La diferència en la taxa de desocupació d’homes i dones al nostre país és més gran que la mitjana europea. Com ha evolucionat durant els últims anys de crisi econòmica?

Nivell de desenvolupament econòmic

Infodada

Nivell de desenvolupament econòmic

Gener 2018

Inclusió Social

El PIB en estàndard de poder adquisitiu permet fer una comparació més exacta del nivell de desenvolupament econòmic entre països. El 2017, el PIB per habitant en estàndard de poder adquisitiu a Espanya es va mantenir en el 92% de la mitjana europea, igual que l’any anterior

Atenció a la primera infància

Infodada

Atenció a la primera infància

Setembre 2016

Educació Inclusió Social

Com més estudis, un salari més alt? Efectivament, l’any 2015 els ingressos de la població amb educació superior van ser, de mitjana, un 38 % més alts que els de les persones amb educació mitjana.

Persones en risc de pobresa i exclusió social

Infodada

Persones en risc de pobresa i exclusió social

Gener 2018

Inclusió Social

El 2017, una de cada quatre persones es trobava en risc de pobresa i exclusió social a Espanya, tres punts per damunt de la mitjana europea (UE-28: 23,5%)