Informe

Anàlisi de les necessitats socials de la joventut

Inclusió Social
Luis Ayala i Rosa Martínez López, Universidad Rey Juan Carlos i EQUALITAS;Olga Cantó Sánchez y Marina Romaguera de la Cruz, Universidad de Alcalá y EQUALITAS;Carolina Navarro Ruiz, UNED i EQUALITAS

La manca d’oportunitats professionals i la precarietat laboral fan que els joves siguin molt vulnerables a les crisis econòmiques. Quines eren les circumstàncies de les persones d’aquest grup d’edat abans de la covid-19?

Secció

Resum executiu

Inclusió Social

Històricament, l’emancipació dels joves a casa nostra ha estat molt dificultosa per la combinació entre el preu de la compra o lloguer de l’habitatge i els salaris baixos.

Resum executiu

Secció

La situació a Espanya

Inclusió Social

El 2018, el 54,8 % dels empleats d’entre 20 i 29 anys tenien un contracte temporal, respecte del 26,8 % de la població total.

La situació a Espanya

Secció

La situació a Europa

Inclusió Social

A Espanya, el percentatge d’individus d’entre 18 i 29 anys que tenen dificultats per cobrir les necessitats bàsiques és superior a la mitjana del context europeu.

La situació a Europa

Secció

Polítiques públiques

Inclusió Social

Espanya se situa per sobre de la mitjana europea pel que fa al percentatge de joves que ni estudien ni treballen, i les polítiques d’ocupació per a joves són insuficients per afavorir l’accés a l’ocupació d’aquest col·lectiu.

Polítiques públiques