Últims informes

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de dones i homes

Luis Ayala Cañón, Rosa Martínez López, Olga Cantó Sánchez, Marina Romaguera de la Cruz, Carolina Navarro Ruiz
Hem millorat en igualtat entre homes i dones? En aquest informe analitzem l'escenari pre-covid-19 de cinc dimensions: el benestar econòmic i material, l’ocupació, l’accés a un habitatge digne, l’educació i l’estat de salut.
Anàlisi de les necessitats socials de dones i homes

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de la infància

Luis Ayala Cañón i Rosa Martínez López, Olga Cantó Sánchez i Marina Romaguera de la Cruz, Carolina Navarro Ruiz

Les carències durant la infantesa es converteixen en desigualtat d’oportunitats en la vida adulta. Entendre com eren les condicions d’aquest segment de la població abans de la crisi de la covid-19 ens pot ajudar a preparar el futur.

Anàlisi de les necessitats socials de la infància

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de les persones grans

Luis Ayala i Rosa Martínez López, Carolina Navarro Ruiz, Olga Cantó Sánchez i Marina Romaguera de la Cruz

La gent gran té més estabilitat econòmica i pitjors condicions de salut. Analitzem la situació d’aquest segment de la població abans del canvi dràstic causat per la covid-19.

Anàlisi de les necessitats socials de les persones grans

Informes anteriors

Informe

Els efectes redistributius de les prestacions socials i els impostos: estat de la qüestió

Luis Ayala, Olga Cantó

La situació dels mesos vinents ens obliga a reflexionar sobre la capacitat redistributiva (pre-covid-19) de la societat. Espanya és un dels països de la Unió Europea amb més desigualtat d’ingressos. Analitzem quins factors limiten l’impacte dels instruments redistributius.

Els efectes redistributius de les prestacions socials i els impostos: estat de la qüestió

Informe

Els efectes redistributius de les polítiques familiars

Olga Cantó i Andrea Sobas
Un dels riscos de la pandèmia és un increment de la pobresa infantil. Analitzem l’eficàcia de les polítiques redistributives (pre-covid-19) que tenen com a objectiu protegir les llars vulnerables amb infants.  
Els efectes redistributius de les polítiques familiars

Informe

Els efectes redistributius del sistema d’impostos i transferències a Europa

Amadeo Fuenmayor, Rafael Granell i Teresa Savall
Analitzem possibles reformes, plantejades en un escenari previ a la covid-19, per millorar l’estat del benestar a Espanya i la seva capacitat redistributiva amb relació a la mitjana europea. 
Els efectes redistributius del sistema d’impostos i transferències a Europa

Informes per col·leccions