Últims informes

Informe

Salut

Aquest informe analitza quatre reptes al voltant de la salut a Espanya: millorar la salut de la població, promoure hàbits saludables, garantir l’accés a l’atenció sanitària i assegurar la viabilitat dels serveis per a la dependència.
Salut

Informe

Reforçar el benestar social: de l’ingrés mínim a la renda bàsica

Jordi Sevilla
Aquest informe recull l’anàlisi sobre la situació social a Espanya i sobre la capacitat dels ajuts i subsidis existents per garantir uns ingressos mínims a tots els ciutadans, amb l’objectiu de reduir la pobresa i la desigualtat.
Reforçar el benestar social: de l’ingrés mínim a la renda bàsica

Informes anteriors

Informe

Habitatge

Luis Ayala Cañón, Rosa Martínez López, Olga Cantó Sánchez, Marina Romaguera de la Cruz, Carolina Navarro Ruiz
Quins desafiaments socials representa l'habitatge digne a Espanya? Aquest informe n'analitza tres reptes en aquest camp: l’accés, les condicions i les necessitats energètiques.
Habitatge

Informe

Mercat de treball

Luis Ayala Cañón, Rosa Martínez López, Olga Cantó Sánchez, Marina Romaguera de la Cruz, Carolina Navarro Ruiz
El desenvolupament d’un país depèn de l’accés a l’ocupació en unes condicions adequades i d’una remuneració suficient per cobrir les necessitats de cada llar. Aquest informe analitza les necessitats socials vinculades al mercat laboral.
Mercat de treball

Informe

Benestar econòmic i material

Luis Ayala Cañón, Rosa Martínez López, Olga Cantó Sánchez, Marina Romaguera de la Cruz, Carolina Navarro Ruiz
Qualsevol llar ha d’afrontar tres reptes: disposar de prou ingressos, mantenir un equilibri financer i evitar situacions de pobresa. Aquest informe analitza les necessitats socials vinculades a les condicions materials de vida.
Benestar econòmic i material

Informes per coleccions