Últims informes

Informe

Els efectes redistributius dels impostos especials

José M. Labeaga

Els impostos especials miren de reduir l’efecte negatiu que tenen sobre la societat determinats consums, com ara el tabac o els carburants. Aquest informe mostra que, tal com s’han dissenyat actualment, són regressius.

Els efectes redistributius dels impostos especials

Informe

Els efectes redistributius de l’impost sobre el patrimoni

José María Durán Cabré i Alejandro Esteller Moré

Contribueix l’impost sobre el patrimoni a reduir la desigualtat en la distribució de la riquesa? Aquest informe mostra que l’impost espanyol presenta deficiències que en limiten la recaptació i l’efecte redistributiu. 

Els efectes redistributius de l’impost sobre el patrimoni

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de dones i homes

Luis Ayala Cañón, Rosa Martínez López, Olga Cantó Sánchez, Marina Romaguera de la Cruz, Carolina Navarro Ruiz

Hem millorat en igualtat entre homes i dones? En aquest informe n’analitzem cinc dimensions: el benestar econòmic i material, l’ocupació, l’accés a un habitatge digne, l’educació i l’estat de salut.

Anàlisi de les necessitats socials de dones i homes

Informes anteriors

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de la infància

Luis Ayala Cañón, Olga Cantó Sánchez, Rosa Martínez López, Carolina Navarro Ruiz, Marina Romaguera de la Cruz

Les carències durant la infantesa es converteixen en desigualtat d’oportunitats en la vida adulta. Entendre com eren les condicions d’aquest segment de la població abans de la crisi de la covid-19 ens pot ajudar a preparar el futur.

Anàlisi de les necessitats socials de la infància

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de la joventut

Luis Ayala, Olga Cantó Sánchez, Carolina Navarro Ruiz, Marina Romaguera de la Cruz

La manca d’oportunitats professionals i la precarietat laboral fan que els joves siguin molt vulnerables a les crisis econòmiques. Quines eren les circumstàncies de les persones d’aquest grup d’edat abans de la covid-19?

Anàlisi de les necessitats socials de la joventut

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de las persones grans

Luis Ayala, Olga Cantó Sánchez, Carolina Navarro Ruiz, Marina Romaguera de la Cruz

La gent gran té més estabilitat econòmica i pitjors condicions de salut. Analitzem la situació d’aquest segment de la població abans del canvi dràstic causat per la covid-19.

Anàlisi de les necessitats socials de las persones grans

Informes per col·leccions