Últims informes

Informe

La fractura entre joves i grans

Jordi Sevilla, Belén Santa Cruz i Diana Ortega

El jovent té més difícil satisfer les aspiracions actualment? Aquest informe aprofundeix en la bretxa que s’ha obert entre la gent gran i els seus nets, una generació desencantada amb el futur.

La fractura entre joves i grans

Informe

Fractura entre dones i homes

Jordi Sevilla, Belén Santa Cruz i Diana Ortega

Tot i els avenços de les últimes dècades, encara estem lluny d’arribar a la igualtat
de gènere de manera real. Analitzem les diferències en l’àmbit laboral i en la
conciliació de la vida laboral i familiar.

Fractura entre dones i homes

Informe

Fractura entre rics i pobres

Jordi Sevilla, Belén Santa Cruz i Diana Ortega

Per què a Espanya cada vegada hi ha més rics, però també més pobres? Aquest informe analitza com un model asimètric de distribució de la riquesa condueix a una societat que avança a dues velocitats.

Fractura entre rics i pobres

Informes anteriors

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de la infància

Luis Ayala Cañón, Olga Cantó Sánchez, Rosa Martínez López, Carolina Navarro Ruiz, Marina Romaguera de la Cruz

Les carències durant la infantesa es converteixen en desigualtat d’oportunitats en la vida adulta. Entendre com eren les condicions d’aquest segment de la població abans de la crisi de la covid-19 ens pot ajudar a preparar el futur.

Anàlisi de les necessitats socials de la infància

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de la joventut

Luis Ayala, Olga Cantó Sánchez, Carolina Navarro Ruiz, Marina Romaguera de la Cruz

La manca d’oportunitats professionals i la precarietat laboral fan que els joves siguin molt vulnerables a les crisis econòmiques. Quines eren les circumstàncies de les persones d’aquest grup d’edat abans de la covid-19?

Anàlisi de les necessitats socials de la joventut

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de las persones grans

Luis Ayala, Olga Cantó Sánchez, Carolina Navarro Ruiz, Marina Romaguera de la Cruz

La gent gran té més estabilitat econòmica i pitjors condicions de salut. Analitzem la situació d’aquest segment de la població abans del canvi dràstic causat per la covid-19.

Anàlisi de les necessitats socials de las persones grans

Informes per col·leccions