Últims informes

Informe

Societats longeves davant el repte de les cures de llarga durada

Sacramento Pinazo Hernandis, Clara Costas, Elena Costas Pérez

Què suposen les cures de llarga durada en societats cada vegada més longeves? Analitzem les recerques que hi ha sobre el tema.

Societats longeves davant el repte de les cures de llarga durada

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de la població immigrant

Luis Ayala i Rosa Martínez López, Carolina Navarro Ruiz, Olga Cantó Sánchez i Marina Romaguera de la Cruz

El col·lectiu immigrant és un dels més vulnerables i, si el comparem amb el  dels treballadors autònoms, presenta una important bretxa d’ingressos. Analitzem en aquest informe les necessitats socials d’aquest segment de població abans de la covid-19. 

Anàlisi de les necessitats socials de la població immigrant

Informe

Els efectes redistributius dels impostos especials

José M. Labeaga

Els impostos especials miren de reduir l’efecte negatiu que tenen sobre la societat determinats consums, com ara el tabac o els carburants. Aquest informe mostra que, tal com s’han dissenyat actualment, són regressius.

Els efectes redistributius dels impostos especials

Informes anteriors

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de la infància

Luis Ayala Cañón, Olga Cantó Sánchez, Rosa Martínez López, Carolina Navarro Ruiz, Marina Romaguera de la Cruz

Les carències durant la infantesa es converteixen en desigualtat d’oportunitats en la vida adulta. Entendre com eren les condicions d’aquest segment de la població abans de la crisi de la covid-19 ens pot ajudar a preparar el futur.

Anàlisi de les necessitats socials de la infància

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de la joventut

Luis Ayala, Olga Cantó Sánchez, Carolina Navarro Ruiz, Marina Romaguera de la Cruz

La manca d’oportunitats professionals i la precarietat laboral fan que els joves siguin molt vulnerables a les crisis econòmiques. Quines eren les circumstàncies de les persones d’aquest grup d’edat abans de la covid-19?

Anàlisi de les necessitats socials de la joventut

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de las persones grans

Luis Ayala, Olga Cantó Sánchez, Carolina Navarro Ruiz, Marina Romaguera de la Cruz

La gent gran té més estabilitat econòmica i pitjors condicions de salut. Analitzem la situació d’aquest segment de la població abans del canvi dràstic causat per la covid-19.

Anàlisi de les necessitats socials de las persones grans

Informes per col·leccions