Últims informes

Informe

Els efectes redistributius de l’impost sobre el patrimoni

José María Durán Cabré i Alejandro Esteller Moré

Contribueix l’impost sobre el patrimoni a reduir la desigualtat en la distribució de la riquesa? Aquest informe mostra que l’impost espanyol presenta deficiències que en limiten la recaptació i l’efecte redistributiu. 

Els efectes redistributius de l’impost sobre el patrimoni

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de la infància

Luis Ayala Cañón, Olga Cantó Sánchez, Rosa Martínez López, Carolina Navarro Ruiz, Marina Romaguera de la Cruz

Les carències durant la infantesa es converteixen en desigualtat d’oportunitats en la vida adulta. Entendre com eren les condicions d’aquest segment de la població abans de la crisi de la covid-19 ens pot ajudar a preparar el futur.

Anàlisi de les necessitats socials de la infància

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de la joventut

Luis Ayala, Olga Cantó Sánchez, Carolina Navarro Ruiz, Marina Romaguera de la Cruz

La manca d’oportunitats professionals i la precarietat laboral fan que els joves siguin molt vulnerables a les crisis econòmiques. Quines eren les circumstàncies de les persones d’aquest grup d’edat abans de la covid-19?

Anàlisi de les necessitats socials de la joventut

Informes anteriors

Informe

Anàlisi de les necessitats socials de las persones grans

Luis Ayala, Olga Cantó Sánchez, Carolina Navarro Ruiz, Marina Romaguera de la Cruz

La gent gran té més estabilitat econòmica i pitjors condicions de salut. Analitzem la situació d’aquest segment de la població abans del canvi dràstic causat per la covid-19.

Anàlisi de les necessitats socials de las persones grans

Informe

Els efectes redistributius de les polítiques familiars

Olga Cantó i Andrea Sobas

Un dels riscos de la pandèmia és un increment de la pobresa infantil. Analitzem l’eficàcia de les polítiques redistributives (pre-covid-19) que tenen com a objectiu protegir les llars vulnerables amb infants.  

Els efectes redistributius de les polítiques familiars

Informe

Els efectes redistributius del sistema d’impostos i transferències a Europa

Amadeo Fuenmayor, Rafael Granell i Teresa Savall

Analitzem possibles reformes, plantejades en un escenari previ a la covid-19, per millorar l’estat del benestar a Espanya i la seva capacitat redistributiva amb relació a la mitjana europea. 

Els efectes redistributius del sistema d’impostos i transferències a Europa

Informes per col·leccions