Ressenya

L’habitatge: dels fonaments a les polítiques

Inclusió Social
Monstserrat Pareja-Eastaway, directora del Màster de Gestió Cultural (Universitat de Barcelona)
Quin és el paper del sector públic en l’accés a l’habitatge? Les polítiques públiques poden fer de contrapès al mercat? Aquests dos llibres examinen la qüestió des del punt de vista europeu i estatunidenc.
L’habitatge: dels fonaments a les polítiques

Ressenya

Desigualtat: els costos per a les famílies

Inclusió Social
Frances Goldscheider, catedràtica emèrita de Sociologia de la Universitat de Brown (Rhode Island)
Els problemes econòmics, com afecten l’estabilitat familiar? Els llibres ressenyats tracten els canvis de rols de gènere a la feina i la inestabilitat que genera la desigualtat socioeconòmica.
Desigualtat: els costos per a les famílies

Ressenya

L’art i el progrés de l’economia i la societat

Cultura
David Throsby, catedràtic d’Economia, Macquarie University, Australia

Quina relació hi ha entre art i economia? Presentem dues obres que estudien la importància de la creativitat i la innovació en les arts, com també la contribució de l’art al desenvolupament econòmic.  

L’art i el progrés de l’economia i la societat

Ressenya

Accions contra la desigualtat per millorar les oportunitat socials dels infants

Inclusió Social Educació
Dr. Michael Pratt, Departament de Psicologia, Universitat Wilfrid Laurier, Waterloo, Ontario

Aquests dos treballs analitzen, des de la psicologia i la sociologia, respectivament, l’augment de les oportunitats socials dels infants desafavorits. El primer proposa d’actuar en l’entorn, mentre que el segon incideix més en les capacitats individuals.

Accions contra la desigualtat per millorar les oportunitat socials dels infants

Ressenya

Com educar els fills: raons científiques i sentit comú

Educació
Lucy Delap, Universitat de Cambridge

¿Com hem d’educar els nostres fills? La disciplina d’Amy Chua, Mare tigre, contrasta amb les extravagàncies experimentals de Dalton Conley i el seu Parentology. Tanmateix, tots dos comparteixen una visió competitiva de l’educació, centrada en l’aprovació social.

Com educar els fills: raons científiques i sentit comú

Ressenya

Els reptes de l’atenció de llarga durada per a persones grans a Europa

Inclusió Social
Gloria Fernández-Mayoralas, Grup de Recerca en Envelliment – Consell Superior d’Investigacions Científiques Institut d’Economia, Geografia i Demografia, Madrid
Com afronten els estats del benestar europeus el repte de l’atenció de llarga durada? Des de diversos punts de vista, tots dos llibres analitzen i miren de donar resposta als nous desafiaments que han sorgit.
Els reptes de l’atenció de llarga durada per a persones grans a Europa

Ressenya

¿La classe social és congènita?

Cultura
Koen van Eijck, Erasmus University Rotterdam

Classe alta, mitjana o treballadora? La societat actual exigeix noves categories. A partir dels resultats d’una enquesta duta a terme al Regne Unit, Mike Savage va més enllà de les etiquetes per explorar com està evolucionant el concepte de classe social. 

¿La classe social és congènita?

Ressenya

Perspectives sobre la participació cultural a Europa

Cultura
Antonio Ariño Villarroya, Universitat de València

Aquest llibre, ressenyat per a l’Observatori Social de ”la Caixa”, pretén mesurar la participació en les activitats culturals en l’àmbit europeu, i també promoure activitats d’aquesta mena per contribuir a la inclusió social i la ciutadania activa.

Perspectives sobre la participació cultural a Europa

Ressenya

Canvis en el diàleg sobre la desigualtat

Inclusió Social
Pablo Beramendi, Duke University

Afrontar l’augment de la desigualtat en la distribució d’ingressos i riquesa és un repte social que exigeix plantejaments innovadors. L’acadèmic Anthony Atkinson proposa 15 accions en què combina velles polítiques amb nous instruments.

Canvis en el diàleg sobre la desigualtat

Ressenya

Entre la complaença i el somni contraproduent

Cultura
Ruth Towse, Universitat de Bournemouth, Regne Unit

Els dos llibres que es ressenyen comparteixen la preocupació pel declivi dels Estats Units i assenyalen els problemes als quals s’enfronta el país. Des de perspectives diferents, tots dos arriben al mateix diagnòstic sobre la societat nord-americana i el perill que corre la democràcia.

Entre la complaença i el somni contraproduent

Ressenya

L’Estat i les iniciatives innovadores:

Ciència
Melanie Smallman, University College, Londres

Des d’un punt de vista econòmic, la innovació es considera un motor de creixement per la capacitat que té de generar riquesa i ocupació, un enfocament que ha guanyat protagonisme des que va començar la crisi financera l’any 2008. Aquesta recensió de l’Observatori Social de ”la Caixa” comenta dos llibres que analitzen aquesta qüestió a partir de perspectives molt diferents.

L’Estat i les iniciatives innovadores:

Ressenya

Psicosociologia del canvi climàtic

Ciència
Christian Oltra, Centre de Recerques Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT) i Universitat de Barcelona.

El canvi climàtic és un problema molt complex, i les possibles solucions no es poden basar en el binomi de veritable o fals, sinó de millor o pitjor. Ressenyem dos llibres que parlen sobre com aquest debat deixa de ser una qüestió tècnica i racional per esdevenir una qüestió de valors i estils de vida.

Psicosociologia del canvi climàtic

Ressenya

La ciència i el futur

Ciència
Tessa Dunlop, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals – Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB)

Com es pot conviure amb la incertesa? Analitzem dues obres que aporten una visió crítica i un enfocament filosòfic per mirar de gestionar les nostres expectatives sobre el futur i les eines que la ciència ofereix per intentar predir-lo.

La ciència i el futur

Ressenya

La desigualtat en un món en convergència

Luis Guirola, doctorand en ciència política a la Duke University

La desigualtat com a fenomen es pot estudiar des d’una perspectiva local, global o internacional. Branko Milanovic integra aquests tres punts de vista i reflexiona sobre l’efecte de la globalització en aquesta desigualtat.

La desigualtat en un món en convergència

Ressenya

Arribar als pobles, quedar-s’hi o anar-se’n

Inclusió Social
Montserrat Soronellas Masdeu, Universitat Rovira i Virgili

Com s’haurien d’estudiar les migracions en el context europeu? Aquests dos llibres tracten, des de plantejaments de gènere i ruralitat, un fenomen que s’ha estudiat sobretot en contextos urbans i amb protagonistes masculins. Amb aquestes noves perspectives, la mirada científica dóna una nova profunditat a un tema d’importància social creixent. 

Arribar als pobles, quedar-s’hi o anar-se’n

Ressenya

Cap a una educació més inclusiva: de les intel·ligències múltiples a la passió per aprendre

Educació
Marta Seiz, Consell Superior d’Investigacions Científiques

¿Pot l’educació reduir la desigualtat social? Aquests dos llibres, que ens parlen de la teoria de les intel·ligències múltiples i de la importància de la passió i la perseverança en l’aprenentatge, ens ofereixen opcions pedagògiques per treballar en aquesta direcció.

Cap a una educació més inclusiva: de les intel·ligències múltiples a la passió per aprendre

Ressenya

Noves mirades a la pobresa

Inclusió Social
Roger Senserrich,
Director de Comunicacions a Connecticut Voices for Children
Com és l’experiència de les persones que viuen en la pobresa i quines polítiques les podrien ajudar? Aquests dos llibres intenten respondre ambdues preguntes des de perspectives oposades. Economics of Poverty adopta un enfocament teòric i global; mentre que Scarcity tracta l’assumpte empíricament i en casos concrets.
Noves mirades a la pobresa