Ressenyes destacades

Ressenya

Entre la complaença i el somni contraproduent

Cultura

Els dos llibres que es ressenyen comparteixen la preocupació pel declivi dels Estats Units i assenyalen els problemes als quals s’enfronta el país. Des de perspectives diferents, tots dos arriben al mateix diagnòstic sobre la societat nord-americana i el perill que corre la democràcia.

Entre la complaença i el somni contraproduent

Ressenya

L’Estat i les iniciatives innovadores:

Ciència

Des d’un punt de vista econòmic, la innovació es considera un motor de creixement per la capacitat que té de generar riquesa i ocupació, un enfocament que ha guanyat protagonisme des que va començar la crisi financera l’any 2008. Aquesta recensió de l’Observatori Social de ”la Caixa” comenta dos llibres que analitzen aquesta qüestió a partir de perspectives molt diferents.

L’Estat i les iniciatives innovadores:

Ressenya

La ciència i el futur

Ciència

Com es pot conviure amb la incertesa? Analitzem dues obres que aporten una visió crítica i un enfocament filosòfic per mirar de gestionar les nostres expectatives sobre el futur i les eines que la ciència ofereix per intentar predir-lo.

La ciència i el futur

Ressenyes per temàtiques