Ressenyes destacades

Ressenya

Els reptes de l’atenció de llarga durada per a persones grans a Europa

Inclusió Social
Gloria Fernández-Mayoralas, Grup de Recerca en Envelliment – Consell Superior d’Investigacions Científiques Institut d’Economia, Geografia i Demografia, Madrid
Com afronten els estats del benestar europeus el repte de l’atenció de llarga durada? Des de diversos punts de vista, tots dos llibres analitzen i miren de donar resposta als nous desafiaments que han sorgit.
Els reptes de l’atenció de llarga durada per a persones grans a Europa

Ressenya

Entre la complaença i el somni contraproduent

Cultura
Ruth Towse, Universitat de Bournemouth, Regne Unit

Els dos llibres que es ressenyen comparteixen la preocupació pel declivi dels Estats Units i assenyalen els problemes als quals s’enfronta el país. Des de perspectives diferents, tots dos arriben al mateix diagnòstic sobre la societat nord-americana i el perill que corre la democràcia.

Entre la complaença i el somni contraproduent

Ressenya

L’Estat i les iniciatives innovadores:

Ciència
Melanie Smallman, University College, Londres

Des d’un punt de vista econòmic, la innovació es considera un motor de creixement per la capacitat que té de generar riquesa i ocupació, un enfocament que ha guanyat protagonisme des que va començar la crisi financera l’any 2008. Aquesta recensió de l’Observatori Social de ”la Caixa” comenta dos llibres que analitzen aquesta qüestió a partir de perspectives molt diferents.

L’Estat i les iniciatives innovadores:

Ressenyes per temàtiques