Persones grans (65-74 anys) i noves tecnologies

Infodada

Persones grans (65-74 anys) i noves tecnologies

Maig 2018

Inclusió Social

Al llarg de l’última dècada, el nombre de persones grans que fan servir les noves tecnologies no ha deixat d’augmentar. El 2017, el 28% enviaven missatges per mitjans electrònics.

En quin tipus d’habitatge viu la població espanyola?

Infodada

En quin tipus d’habitatge viu la població espanyola?

Juny 2019

Inclusió Social

Un 45,6 % de la població viu en un pis en un edifici amb més de 10 habitatges. És així a la resta d’Europa?

Desigualtat en la distribució de la renda

Infodada

Desigualtat en la distribució de la renda

Febrer 2020

Inclusió Social

Entre els anys 2007 i 2017, la desigualtat a Espanya (tenint en compte l’efecte redistribuïdor de les transferències socials) ha augmentat 2,2 punts.

Condicionants demogràfics

Infodada

Condicionants demogràfics

Febrer 2020

Inclusió Social

Els canvis poblacionals es poden produir per variacions motivades per canvis naturals i per moviments migratoris.

Exclusió social del mercat de treball

Infodada

Exclusió social del mercat de treball

Febrer 2020

Inclusió Social

Taxes de desocupació per nacionalitat: 613.000 persones de nacionalitat estrangera estaven a l’atur el 2018, quasi 14.500 persones més que el 2007.

Persones en risc de pobresa i exclusió social

Infodada

Persones en risc de pobresa i exclusió social

Febrer 2020

Inclusió Social

Indicador AROPE de risc de pobresa i exclusió social per grups d’edat.

Nivell de desenvolupament econòmic

Infodada

Nivell de desenvolupament econòmic

Febrer 2020

Inclusió Social

El PIB en estàndard de poder adquisitiu permet fer una comparació més exacta del nivell de desenvolupament econòmic entre països. El PIB per habitant en estàndard de poder adquisitiu a Espanya l’any 2017 era inferior a la mitjana europea, amb un valor de 92.

Llars amb intensitat de treball molt baixa i fills dependents, amb més risc de pobresa i exclusió social

Infodada

Llars amb intensitat de treball molt baixa i fills dependents, amb més risc de pobresa i exclusió social

Febrer 2020

Inclusió Social

El 79,3 % de les llars amb infants i molt baixa intensitat de treball estava el 2017 en risc de pobresa. Aquesta xifra supera la mitjana europea?

Impacte de l’origen dels progenitors en la pobresa dels fills

Infodada

Impacte de l’origen dels progenitors en la pobresa dels fills

Febrer 2020

Inclusió Social

L’origen dels progenitors és determinant per tenir més risc de pobresa? Analitzem si els fills d’immigrants són més vulnerables.

Impacte del nivell educatiu dels progenitors en la pobresa dels fills

Infodada

Impacte del nivell educatiu dels progenitors en la pobresa dels fills

Febrer 2020

Inclusió Social

El risc de pobresa i exclusió social augmenta a mesura que el nivell educatiu disminueix. Fins on arriba aquesta diferència?

Els nens i els adolescents, els més afectats per la pobresa

Infodada

Els nens i els adolescents, els més afectats per la pobresa

Febrer 2019

Inclusió Social

Els infants i adolescents són els grans perjudicats per les carències econòmiques de les famílies. A quina franja d’edat correspon el risc de pobresa i exclusió social més alt?

Impacte de les polítiques públiques

Infodada

Impacte de les polítiques públiques

Febrer 2020

Inclusió Social

Quina despesa pública inverteix Espanya en polítiques per reduir l’exclusió social? Tenen impacte real les transferències socials?

Risc de pobresa i situació al mercat de treball

Infodada

Risc de pobresa i situació al mercat de treball

Febrer 2020

Inclusió Social

Un 13,1 % de les persones ocupades a Espanya disposa d’una renda per sota del llindar de risc de pobresa. Quin col·lectiu és el més afectat?

Llars amb intensitat laboral molt baixa

Infodada

Llars amb intensitat laboral molt baixa

Febrer 2020

Inclusió Social

Quants ciutadans espanyols viuen en llars amb molt baixa intensitat de treball? Descobreix si la mitjana europea és inferior o superior.

Població per sota del llindar de pobresa

Infodada

Població per sota del llindar de pobresa

Febrer 2020

Inclusió Social

El 2017 una quarta part de la població espanyola estava en risc de pobresa. Quanta diferència hi ha amb la mitjana europea?

Persones mancades severament de béns materials

Infodada

Persones mancades severament de béns materials

Febrer 2020

Inclusió Social

En l’última dècada, el nombre de persones en situació severa de privació material a Espanya s’ha mantingut per sota de la mitjana europea. Quin país té un índex més alt de privació material?

Pressupost de la llar destinat a l’habitatge

Infodada

Pressupost de la llar destinat a l’habitatge

Juny 2019

Inclusió Social

Quin pressupost destinem a costos associats a la llar? En proporció, gasten més les llars pobres o les riques?

Sobreocupació

Infodada

Sobreocupació

Juny 2019

Inclusió Social

El 5 % de la població espanyola residia en habitatge sobreocupats el 2017. En aquest indicador, Espanya està millor que la mitjana europea.

Privació severa en matèria d’habitatge

Infodada

Privació severa en matèria d’habitatge

Juny 2019

Inclusió Social

Analitzem la taxa de privació severa en matèria d’habitatge a Espanya. Millor o pitjor que la mitjana europea?

Vulnerabilitat dels joves

Infodada

Vulnerabilitat dels joves

Juny 2019

Inclusió Social

En una llar jove, què comporta més proporció de renda, la compra o el lloguer?